Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare VKM 70% Mesatare VKM >=6

Kritere për lëndët

Kritere për gruplëndët e para. Pesha totale: 30 %
Lënda Kriter Ndikon Shënime
Biologji

Po

Mesatare >= 7
Qytetari

Po

Mesatare >= 7
Psikologji

Po

Mesatare >= 7
Filozofi

Po

Mesatare >= 7
Sociologji

Po

Mesatare >= 7

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat