Kriteret e Universiteteve


Programet e studimit

Teknologji Informacioni

Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare e matures shteterore 6.5% Kandidati për student duhet të ketë një notë mesatare aritmetike (Mesatare e matures + Mesatare e pe ... Më shumë

Kritere të tjera

Kriteri
Si pjesë e procesit të rekrutimit, kandidati duhet të ndërmarrë disa teste: Testin e llogjikës, të anglishtes (niveli minimal B1) dhe intervistën që teston motivimin për të studiuar tek Epitech. Bazuar në rezultatet e testimit, merret një vendim i cili komunikohet brënda 48 orëve nga momenti që ... Më shumë

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat