Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare e pergjithshme e shkolles se mesme 100% Kandidatët duhet të kenë një mesatare të përgjithshme të shkollës së mesme prej më së paku 6.5 (gjas ... Më shumë

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat