Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare e pergjithshme e shkolles se mesme 100% a) Kandidatët duhet të kenë një mesatare të përgjithshme të shkollës së mesme prej më së paku 7 (sht ... Më shumë

Kritere të tjera

Kriteri
Kandidatët duhet të paraqesin dëshmi të njohjes së gjuhës angleze në nivelin “B1” sipas CEFR (Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencave për Gjuhët) në një nga provimet: a) Cambridge b) TOEFL Internet-based Test (iBT) c) TOEFL Paper-based Test (ITP) d) IELTS e) TOEIC f) GESE g) AP ... Më shumë

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat