Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare VKM 70%

Kritere për lëndët

Lenda Kriter Pesha Ndikon Shenime
TIK 10%

Po

Matematikë 10%

Po

Fizikë 10%

Po

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat