Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare VKM 100% Kriter renditës
Mesatare VKM 100% Kriter renditës

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat