Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare VKM 30% Pranimi në Universitetin POLIS, bazohet në mbledhjen e pikëve të grumbulluara nga mesatarja VKM (30% ... Më shumë
Mesatare VKM 30% Pranimi në Universitetin POLIS, bazohet në mbledhjen e pikëve të grumbulluara nga mesatarja VKM (30% ... Më shumë

Kritere të tjera

Kriteri
Test i formimit të përgjithshëm (me alternativa) – kriter renditës (me peshë specifike 70%).
Test i formimit të përgjithshëm (me alternativa) – kriter renditës (me peshë specifike 70%).

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat