Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kritere të tjera

Kriteri
Kriteri i pranimit në Universitetin Europian të Tiranës në këtë degë është diploma e shkollës së mesme.

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat