Kriteret e Universiteteve


Programet e studimit

Farmaci

Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare e pergjithshme e shkolles se mesme 40%
Mesatare e matures shteterore 20%

Kritere për lëndët

Lenda Kriter Pesha Ndikon Shenime
Kimi 10%

Po

Ne lenden Kimi perfshihen : -Kimi -Kimi Berthame -Kimi e Avancuar qe maturanti ka bere ne shkollen e ... Më shumë
Biologji 10%

Jo

Ne lenden Biologji perfshihen : -Biologji-Biologji Berthame -Biologji e Avancuar qe maturanti ka ber ... Më shumë
Qytetari 5%

Po

TIK 5%

Po

Ne lenden TIK perfshihen : -TIK -TIK Berthame -TIK i Avancuar qe maturanti ka bere ne shkollen e mes ... Më shumë
Kritere për gruplëndët e para. Pesha totale: 10 %
Lënda Kriter Ndikon Shënime
Gjuhë angleze

Jo

Gjuhë gjermane

Jo

Gjuhë italiane

Jo

Gjuhë spanjolle

Jo

Gjuhë franceze

Jo

Gjuhë turke

Jo

Gjuhë greke

Jo

Gjuhë e Huaj e Parë

Jo

Gjuhë e Huaj e Dytë

Jo

Gjuhe angleze e thelluar

Jo

Gjuhe gjermane e thelluar

Jo

Gjuhe italiane e thelluar

Jo

Gjuhe franceze e thelluar

Jo

Gjuhe spanjolle e thelluar

Jo

Gjuhe greke e thelluar

Jo

Gjuhe turke e thelluar

Jo

Gjuhe maqedonase

Jo

Gjuhe perse e thelluar

Jo

Gjuhe arabe e thelluar

Jo

Gjuhe e Huaj

Jo

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat