Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare e pergjithshme e shkolles se mesme 40%
Mesatare e matures shteterore 20%

Kritere për lëndët

Lenda Kriter Pesha Ndikon Shenime
Kimi 10%

Jo

Ne lenden Kimi perfshihen : -Kimi -Kimi Berthame -Kimi e Avancuar qe nxenesi ka bere ne shkollen e m ... Më shumë
Biologji 10%

Po

Ne lenden Biologji perfshihen : -Biologji -Biologji Berthame -Biologji e Avancuar qe nxenesi ka bere ... Më shumë
Qytetari 5%

Po

TIK 5%

Jo

Ne lenden TIK perfshihen : -TIK-TIK Berthame -TIK i Avancuar qe maturanti ka bere ne shkollen e mesm ... Më shumë
Kritere për gruplëndët e para. Pesha totale: 10 %
Lënda Kriter Ndikon Shënime
Gjuhë angleze

Jo

Ne kete grup lende perfshihen gjuhet e huaja qe mund te kete bere maturanti gjate shkolles se mesme
Gjuhë gjermane

Jo

Ne kete grup lende perfshihen gjuhet e huaja qe mund te kete bere maturanti gjate shkolles se mesme
Gjuhë italiane

Jo

Ne kete grup lende perfshihen gjuhet e huaja qe mund te kete bere maturanti gjate shkolles se mesme
Gjuhë spanjolle

Jo

Ne kete grup lende perfshihen gjuhet e huaja qe mund te kete bere maturanti gjate shkolles se mesme
Gjuhë franceze

Jo

Ne kete grup lende perfshihen gjuhet e huaja qe mund te kete bere maturanti gjate shkolles se mesme
Gjuhë turke

Jo

Ne kete grup lende perfshihen gjuhet e huaja qe mund te kete bere maturanti gjate shkolles se mesme
Gjuhë greke

Jo

Ne kete grup lende perfshihen gjuhet e huaja qe mund te kete bere maturanti gjate shkolles se mesme
Gjuhë e Huaj e Parë

Jo

Ne kete grup lende perfshihen gjuhet e huaja qe mund te kete bere maturanti gjate shkolles se mesme
Gjuhë e Huaj e Dytë

Jo

Ne kete grup lende perfshihen gjuhet e huaja qe mund te kete bere maturanti gjate shkolles se mesme
Gjuhe angleze e thelluar

Jo

Ne kete grup lende perfshihen gjuhet e huaja qe mund te kete bere maturanti gjate shkolles se mesme
Gjuhe gjermane e thelluar

Jo

Ne kete grup lende perfshihen gjuhet e huaja qe mund te kete bere maturanti gjate shkolles se mesme
Gjuhe italiane e thelluar

Jo

Ne kete grup lende perfshihen gjuhet e huaja qe mund te kete bere maturanti gjate shkolles se mesme
Gjuhe franceze e thelluar

Jo

Ne kete grup lende perfshihen gjuhet e huaja qe mund te kete bere maturanti gjate shkolles se mesme
Gjuhe e Huaj

Jo

Ne kete grup lende perfshihen gjuhet e huaja qe mund te kete bere maturanti gjate shkolles se mesme

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat