Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare e pergjithshme e shkolles se mesme 40%
Mesatare e matures shteterore 20%

Kritere për lëndët

Lenda Kriter Pesha Ndikon Shenime
Kimi 10%

Jo

Ne lenden Kimi perfshihen :-Kimi-Kimi Berthame-Kimi e Avancuarqe maturanti ka bere ne shkollen e mes ... Më shumë
Biologji 10%

Jo

Ne lenden Biologji perfshihen : -Biologji -Biologji Berthame -Biologji e Avancuar qe maturanti ka be ... Më shumë
Qytetari 5%

Po

TIK 5%

Jo

Ne lenden TIK perfshihen : -TIK -TIK Berthame -TIK i Avancuar qe maturanti ka bere ne shkollen e mes ... Më shumë
Kritere për gruplëndët e para. Pesha totale: 10 %
Lënda Kriter Ndikon Shënime
Gjuhë angleze

Jo

Gjuhë gjermane

Jo

Gjuhë italiane

Jo

Gjuhë spanjolle

Jo

Gjuhë franceze

Jo

Gjuhë turke

Jo

Gjuhë greke

Jo

Gjuhë e Huaj e Parë

Jo

Gjuhë e Huaj e Dytë

Jo

Gjuhe angleze e thelluar

Jo

Gjuhe gjermane e thelluar

Jo

Gjuhe franceze e thelluar

Jo

Gjuhe spanjolle e thelluar

Jo

Gjuhe greke e thelluar

Jo

Gjuhe turke e thelluar

Jo

Gjuhe maqedonase

Jo

Gjuhe e Huaj

Jo

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat