Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare aritmetike e lendeve sebashku me maturen 60%

Kritere për lëndët

Lenda Kriter Pesha Ndikon Shenime
Matematikë 20%

Jo

Histori arti 20%

Jo

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat