Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare aritmetike e lendeve sebashku me maturen 60%

Kritere për lëndët

Kritere për gruplëndët e para. Pesha totale: 20 %
Lënda Kriter Ndikon Shënime
Matematikë

Jo

Ekonomi

Jo

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat