Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare e pergjithshme e shkolles se mesme 70%

Kritere për lëndët

Kritere për gruplëndët e para. Pesha totale: 15 %
Lënda Kriter Ndikon Shënime
Histori arti

Jo

Shkencat e Tokes,mjedisit

Jo

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat