Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare e pergjithshme e shkolles se mesme 70%

Kritere për lëndët

Kritere për gruplëndët e para. Pesha totale: 6 %
Lënda Kriter Ndikon Shënime
Edukim për Karierën

Jo

Qytetari

Jo

Histori

Jo

Filozofi

Jo

Sociologji

Jo

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat