Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare VKM 40%

Kritere për lëndët

Kritere për gruplëndët e para. Pesha totale: 40 %
Lënda Kriter Ndikon Shënime
Psikologji

Jo

Filozofi

Jo

Sociologji

Jo

Gjuhe e Huaj

Jo

Kritere të tjera

Kriteri
Interviste me kandidatet. 20

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat