Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare VKM 100% Renditja e kandidatëve do të bëhet në bazë të nivelit të notës mesatare të studimeve të arsimit të m ... Më shumë

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat