Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare e pergjithshme e shkolles se mesme 70%

Kritere të tjera

Kriteri
Intervista nga komisioni i vlerësimit, i formuar nga departamenti në masën 30%

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat