Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare e pergjithshme e shkolles se mesme 70%

Kritere të tjera

Kriteri
Intervista nga komisioni i vlerësimit, i formuar nga departamenti në masën 30%
Kalimi me sukses i provimit të mjaftueshmërisë së gjuhës turke, të organizuar nga institucioni, ose dorëzimi i çertifikatës së mbrojtes së gjuhës turke në nivelin B1, në një nga provimet : UTT (Uluslararasi Türkçe Testi), TÖMER, TYS. Programi është dërguar pranë Ministrisë së Sportit dhe Rin ... Më shumë

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat