Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare e pergjithshme e shkolles se mesme 70%

Kritere të tjera

Kriteri
Intervista nga komisioni i vlerësimit, i formuar nga departamenti në masën 30 %
Kalimi me sukses i provimit të mjaftueshmërisë së gjuhës angleze, të organizuar nga institucioni, ose dorëzimi i çertifikatës së mbrojtes së gjuhës angleze në nivelin B1, në një nga provimet : Cambrigde (PET), IELTS (4.0/5.0), TOEFL Internet-based Test (iBT) ... Më shumë

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat