Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kritere të tjera

Kriteri
Në këtë program studimi nuk ka kritere dhe pranohen të gjithë studentët pavarësisht notës mesatare!!

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat