Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare aritmetike e lendeve sebashku me maturen 100% Përveç notës mesatare nuk ka kritere të tjera pranimi

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat