Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare aritmetike e lendeve sebashku me maturen 70% Mesatarja ze 70%

Kritere për lëndët

Lenda Kriter Pesha Ndikon Shenime
Kimi 15%

Jo

Biologji 15%

Jo

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat