Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare aritmetike e lendeve sebashku me maturen 70%

Kritere për lëndët

Lenda Kriter Pesha Ndikon Shenime
Matematikë 15%

Jo

Ekonomi 15%

Jo

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat