Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kritere të tjera

Kriteri
Apliko në raundin e dytë në portalin U-Albania brenda datës 20 Shtator në programet e studimit: • Menaxhim i Bankave (program në gjuhën angleze) • Menaxhim i Hoteleri-Turizëm (program në gjuhën angleze) • Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (program në gjuhën ang ... Më shumë

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat