Kriteret e Universiteteve


Programet e studimit

Drejtësi

Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare aritmetike e lendeve sebashku me maturen 50% E cila perbehet nga nota mesatare e te gjithe viteve te shkolles se mesme (perfshire provimet e matu ... Më shumë

Kritere për lëndët

Lenda Kriter Pesha Ndikon Shenime
Ekonomi 10%

Po

Per te gjithe vitet gjate te cileve shtrihen lendet, perfshire provimet e matures shteterore. ... Më shumë
Gjuhë e Huaj e Parë 10%

Po

Per te gjithe vitet gjate te cileve shtrihen lendet, perfshire provimet e matures shteterore. ... Më shumë
Gjuhë shqipe dhe letërsi 10%

Po

Per te gjithe vitet gjate te cileve shtrihen lendet, perfshire provimet e matures shteterore. ... Më shumë
Histori 10%

Po

Per te gjithe vitet gjate te cileve shtrihen lendet, perfshire provimet e matures shteterore. ... Më shumë
Qytetari 10%

Po

Per te gjithe vitet gjate te cileve shtrihen lendet, perfshire provimet e matures shteterore. ... Më shumë

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat