universiteti fakulteti dega piket nr_kuotave_nenfaza_aktuale NrRendor
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Gjuhë-Letërsi 882.4 16 16
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Histori 865 20 14
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Gjeografi 852 13 13
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Gazetari 881.6 39 39
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Biologji  974.33 21 2
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Kimi 835.33 31 30
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Kimi Industriale dhe Mjedisore 757.33 42 41
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Fizikë 672.5 66 64
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Informatikë 951.17 12 11
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 903.92 30 30
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja GjuhëAngleze 929.08 38 34
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Frënge 824.5433333 23 23
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Gjermane 981.7254902 10 1
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Italiane 856.6346154 23 23
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Greke 705.12 42 35
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Turke 788.877551 31 26
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Ruse 649.3265306 53 51
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhe- letersi dhe qyteterim Hispanik 893.1372549 9 2
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Angleze (Sarandë) 636.0769231 25 11
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Psikologji  926.39 17 11
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Punë Sociale  856.96 40 40
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Filozofi 825.07 20 13
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Shkenca Politike 875.2 54 53
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Administrim dhe Politika Sociale 876.17 28 27
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Administrim -Biznes 949.88 21 20
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Financë 982.61 12 11
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Informatikë Ekonomike 976.61 23 21
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Administrim-Biznes (Sarandë) 547.16 82 35
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Drejtësisë Drejtësi  963.1 30 30
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Farmaci 139015.3333 3 2
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Dentare Stomatologji 139190.3333 5 3
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Infermieri e Përgjithshme 136572.3333 11 6
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Teknikë Laboratori 133936.3667 24 24
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Logopedi 137690.4667 12 3
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Teknikë Imazherie 135259.6 16 13
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave Shoqërore Gjuhë -Letërsi 9.055941176 62 59
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave Shoqërore Gazetari dhe Komunikim 9.184823529 50 50
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave Shoqërore Histori 8.373105263 61 60
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave Shoqërore Gjeografi 8.730866667 51 51
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Matematikë 11.98866667 46 4
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Fizikë 6.7475 57 9
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Informatikë 9.023 48 37
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Biologji -Kimi 6.283333333 52 30
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri e Përgjithshme 13.03711111 3 3
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri (Fizioterapi) 12.361 8 8
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Psikologji 11.44616667 24 21
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Punë Sociale 11.08625 29 26
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Mësuesi për Arsimin Fillor 9.930666667 27 21
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Pikturë e grafikë 68.549 23 9
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti Ekonomik Administrim - Biznes 10.23463636 48 43
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti Ekonomik Financë - Kontabilitet 11.2672 23 18
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti Ekonomik Turizem  9.585333333 58 51
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Angleze 12.01083333 10 9
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Italiane 7.0640625 50 28
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Gjermane 7.674333333 41 23
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Frënge 7.933757576 44 11
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Drejtësisë Drejtësi 8.8375 134 125
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Biologji -Kimi 8.075 33 1
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Teknologji Informacioni 8.555833333 37 1
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri e pergjithshme 6.425 19 19
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri Mami 6.022 34 11
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Histori - Gjeografi 5.46 39 19
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Gjuhë -Letërsi Shqipe 7.04 30 5
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Gjuhë Letërsi Angleze 6.17 25 10
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Mësuesi për Arsimin Fiillor 4.95 25 24
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Mësuesi për Arsimin Parashkollor 5.89 19 17
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti Ekonomik Kontabilitet - Financë  3.83 39 25
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti Ekonomik Administrim –Publik 7.07 49 11
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti Ekonomik Ekonomi Turizem 5.59 31 21
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Administrim dhe Politika Sociale 8.137818182 11 11
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Matematikë- Fizikë 8.53 13 3
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Matematikë Informatikë 9.725 16 1
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Teknologji Informacioni 7.06 31 31
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Biologji-Kimi 5.92 27 27
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Mami 8.076 5 4
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Financë- Kontabilitet 7.219 47 36
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Menaxhim 6.30375 57 56
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi ne Marketing 5.895833333 62 62
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi ne Turizëm 5.816764706 60 60
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Gjuhë-Letërsi 6.353285714 41 40
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Arsimi fillor Klasa I- VI 6.675153846 23 23
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Arsim parashkollor 7.491571429 6 3
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Bujqësisë Agroushqim 6.05 34 22
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Bujqësisë Inxhinieri Agronomike 6.19 53 12
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Bujqësisë Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë 6.28 38 8
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Bujqësisë Agrobiznes 6.05 45 21
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Shkenca Kompjuterike 910.4866267 34 34
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Sistemet e Informacionit 753.9654425 41 40
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Teknologji Informacioni 863.9507123 38 34
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Matematikë -Informatikë 710.008 52 39
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Informatikë -Anglisht 905.0712438 20 18
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Multimedia dhe Televizioni Dixhital 760.5172174 38 34
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Administrim Biznesi 813.2711111 42 41
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim - Marketing 804.3143333 37 37
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Shkenca Ekonomike 732.4661538 35 33
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Financë -Kontabilitet 870.2106383 11 9
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Bankë Financë 851.9875 16 16
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim Hotel Restorant 759.0042553 31 27
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim Turizëm Kulturor 742.0472727 28 17
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim Turizëm Arkeologjik 670.5855556 30 28
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Gjuhë Angleze 868 12 12
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Mësuesi për Arsimin Fillor 862.407233 12 10
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Mësuesi për Arsimin Parashkollor 793.2788593 15 14
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Gjuhë Letërsi -Anglisht 888.8927201 3 2
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Navigacion dhe Menaxhim Detar 680.4531915 15 15
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Specialist Elektrik (2- vjeçar) 702.0173913 14 13
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2- vjeçar) 661.7085106 19 17
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Asistencë Stomatologji(2- vjeçar) 781.3840413 9 7
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Menaxhim Ndërtimi (2- vjeçar) 653.3666667 28 25
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Menaxhim Transporti (2- vjeçar) 694.4181818 19 15
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Asistencë Ligjore (2- vjeçar) 764.5979167 14 9
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Asistencë Administrative (2- vjeçar) 700.2217391 13 12
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Teknologji Automobilash (2- vjeçar) 829.4666667 9 1
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Specialist Rrjetesh Kompjuterike (2-vjeçar) 680.626087 25 23
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Informatikë Praktike (2- vjeçar) 657.91 23 20
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Drejtësi 919.6161364 16 11
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Shkenca Politike 820.4395833 20 20
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Administrim Publik 785.8234565 24 20
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Politikë Ekonomike 729.0161111 25 22
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Marrëdhënie me Publikun 791.7620622 29 25
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Histori 802.5545745 9 6
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) Inxhinieri Informatike 13529.425 10 8
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) Inxhinieri Elektronike 13544.43563 11 9
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) Inxhinieri Telekomunikacioni 13479.74 23 14
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Tekstile dhe Modë 11247.61 26 26
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Materiale 10590.6906 12 12
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Ndërtimi 13148.4 21 16
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Hidroteknike 12509.35 9 9
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Mjedisi 12213.2 23 23
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) Arkitekturë (Arkitekt)  13097.44 15 14
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Shkencat e Tokës 9877.63 44 43
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Inxhinieri Gjeoinformatike 13655.6 2 1
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Inxhinieri Gjeoburimesh 11186.252 23 21
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike (FIM dhe IF) Inxhinieri Fizike 7555.083333 62 61
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike (FIM dhe IF) Inxhinieri Matematike 11972.6425 32 31
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Kitarë 147.02 2 2
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Pedagogji Muzikore  94.96 3 3
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Artit Skenik Skenografi -Kostumografi 95.5 4 2
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Veterinare Mjekësi Veterinare 8.293 10 10
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Veterinare Menaxhim Veterinar 6.354 26 16
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Menaxhim Agrobiznesi 7.65595 11 11
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Ekonomiks i Aplikuar 8.3201 6 6
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Menaxhim Turizmi rural 7.2162 14 13
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Mbrojtje Bimësh 6.237 60 51
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Hortikulturë 5.904 76 73
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Prodhim Bimor 5.787 94 86
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Zootkn dhe Biznes Blegtoral 5.4 100 85
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi 4.4784 87 85
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit Teknologji Agroushqimore 7.0452 19 19
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit Vreshtari Enologji 5.3694 78 77
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Pyjore Mbarështim Pyjesh 6.147 32 31
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Pyjore Përpunim Druri 5.922 47 39
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Inxhinieri Mekanike 6.429666667 24 24
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Inxhinieri Elektrike 7.718923077 10 4
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Biologji 6.096125 52 36
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Kimi 6.1165 25 6
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Matematike 8.093083333 25 3
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Informatike 6.940083333 47 26
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Teknologji Informacioni 6.347991667 49 45
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Shkenca Kompjuterike 6.140333333 43 40
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shendetit Publik Infermieri e pergjithshme 8.84 9 7
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Gjuhe Shqipe dhe Letersi 6.890833333 40 21
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Drejtesi 7.171833333 60 57
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Gjuhe angleze 6.920666667 41 41
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Gjuhe italiane 7.207333333 29 8
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Mesuesi per Arsimin Fillor 6.651333333 46 41
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Mesuesi per arsimin Parashkollor 6.607 33 33
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Pedagogji e specializuar 8.146083333 15 12
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Histori-Gjeografi 6.65625 41 37
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Finance 5.5488 117 84
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Kontabilitet 6.6885 83 26
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Administrim biznesi 6.525333333 93 84
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Marketing 6.288095238 62 59
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Ekonomiks 5.274 101 83
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Menaxhim turizmi 6.263071429 78 72
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë shqipe dhe Letërsi 69.78333333 48 40
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Histori - Gjeografi 70.875 47 35
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjeografi dhe Gjuhë Italiane 52.46666667 38 11
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë Angleze 71.16666667 48 43
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë Frënge 63.71666667 24 2
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë Italiane 40.025 44 37
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gazetari 77.63333333 41 9
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gazetari dhe Gjuhë Angleze 63.1 37 31
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Biologji - Kimi 58.49166667 66 30
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Matematikë - Fizikë 68.29166667 58 16
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Teknologjitë e Informacionit 61.85223333 71 66
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Teknologji Laboratori(2 vjeçar) 62.75 16 16
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Matematikë Informatike 87.875 53 4
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Infermieri e Përgjithshme 86.8 9 8
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Infermieri - Mami 78.45 16 12
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Fizioterapi 74.65 32 32
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Logopedi 67.725 39 38
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Imazheri 75.68 37 33
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Teknik Laboratori 73.4 36 35
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Mësuesi për Arsimin Fillor 68.38333333 59 58
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Mësuesi për Arsimin Parashkollor 68.61666667 25 20
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Edukim Qytetar 63.825 47 47
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Punonjës Social 65.05 37 37
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Filozofi - Sociologji 52.325 45 39
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Psikologji 70.68333333 54 39
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Administrim - Biznes 68.2 78 71
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Financë - Kontabilitet 72.36666667 52 48
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Ekonomia dhe e Drejta 55.87165 77 64
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Informatikë Ekonomike 57.07916667 76 67
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Ekonomi Turizmi 60.4 56 44
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Administrim Biznesi dhe Inxhinieri 51.4375 55 45
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Shkenca Juridike në Biznes 59.58333333 58 57
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Shkenca Juridike në Sektorin Publik 68.43333333 38 35
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Filozofi-Sociologji 6.676333333 35 35
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Psikologji Socilogji 862.6170543 16 11
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Ekspert ne Proceset e Formimit 764.5144861 11 11
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Agromjedis dhe Ekologji 7.056 17 15
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Agromekanizim 5.895 88 85
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë gjermane 53.55 21 12
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Ekonomike 12305.13375 32 31
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË"   Fakulteti i Inxhinierise  Inxhinieri Softuerike 7.4 35 34
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË"  Fakulteti i Ekonomisë  Administrim Biznesi 6.91 15 7
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË"  Fakulteti i Ekonomisë  Administrim Biznesi dhe Teknologji Informacioni 8.08 12 8
KOLEGJI UNIVERISTAR "REALD"  Fakulteti i Shkencave Humane   Menaxhim 6.14 31 15
KOLEGJI UNIVERISTAR "REALD"  Fakulteti i Shkencave Mjekesore   Infermieri 6.62 52 11
KOLEGJI UNIVERISTAR "REALD"  Fakulteti i Shkencave Mjekesore   Fizioterapi 6.58 38 16
KOLEGJI UNIVERISTAR "REALD"  Fakulteti i Shkencave Mjekesore   Farmaci 6.26 37 12
KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT  Fakulteti i Drejtesise  Drejtësi 611 43 18
KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT  Fakulteti i Drejtesise  E Drejtë Biznesi 623 68 13
KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT  Fakulteti i Ekonomisë  Ekonomi me profil "Financë Kontabilitet" 600 60 22
KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT  Fakulteti i Ekonomisë  Ekonomi me profil "Administrim Biznesi" 605 51 31
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Elektro-Mekanikë (2 vjeçar) 5.47 70 305
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Teknologji Automjetesh (2 vjeçar) 5.11 83 360
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi (2 vjeçar) 5.24 58 276
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Teknologji Ndërtimi (2 vjeçar) 5.16 24 259
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Gjeodezi (2 vjeçar) 6.06 33 8
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS  Departamenti i Teknologjisë së Informacionit  Teknologji Informacioni dhe Komunikimi (2 vjeçar) 5.08 87 526
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS  Departamenti i Teknologjisë së Informacionit  Elektronikë (2 vjeçar) 5.52 71 264
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS  Departamenti i Teknologjisë së Informacionit  Database dhe Web Design (2 vjeçar) 5.29 69 339
SHKOLLA E LARTË "NEHEMIAH GATEWAY"  Fakulteti Biznes dhe Teknologji  Biznes dhe Ekonomi 56.75 12 2
KOLEGJI UNIVERSITAR "Bedër"  Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit    Arsimi Parashkollor dhe Fillor 42 32 18
KOLEGJI UNIVERSITAR "Bedër"  Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit   Gjuhë dhe Letërsi Angleze 68 45 15
KOLEGJI UNIVERSITAR "Bedër"  Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit   Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji 46 28 18
KOLEGJI UNIVERSITAR "Bedër" Fakulteti i Shkencave Humane Drejtësi 51.6 54 43
KOLEGJI UNIVERSITAR "Bedër" Fakulteti i Shkencave Humane Shkenca Komunikimi 48.16 52 20
KOLEGJI UNIVERSITAR "Logos"  Fakulteti Ekonomik  Financë - Kontabilitet 6.51 50 10
KOLEGJI UNIVERSITAR "Logos"  Fakulteti Ekonomik  Menaxhim Biznes 7.9 44 4
KOLEGJI UNIVERSITAR "Logos"  Fakulteti Ekonomik  Menaxhim Turizmi 7.18 27 7
KOLEGJI UNIVERSITAR "Logos"  Fakulteti i Shkencave te Aplikuara  Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë 7.13 54 10
KOLEGJI UNIVERSITAR "Logos"  Fakulteti i Shkencave te Aplikuara  Informatikë e Zbatuar 6.1 32 11
KOLEGJI UNIVERSITAR LUARASI  Fakulteti Ekonomik  Administrim Biznes 60.6 89 78
KOLEGJI UNIVERSITAR LUARASI  Fakulteti Ekonomik  Financë Bankë 67.3 89 33
KOLEGJI UNIVERSITAR LUARASI  Fakulteti i Drejtësisë  Drejtësi 66.2 120 102
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike  Drejtësi 68.5 34 26
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike  Shkenca Politike 79.2 22 4
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike  Psikologji 63.6 18 24
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike  Edukim Fizik e Sporte 25.08 82 124
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë  Financë-Kontabilitet 76.9 29 8
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë  Manaxhim Biznesi 61.1 22 50
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë  Informatikë e Aplikuar 70 20 15
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë  Arkitekurë 74.96 15 1
KOLEGJI UNIVERSITAR WISDOM  Fakulteti i Drejtësisë  Drejtësi 68.56 59 24
KOLEGJI UNIVERSITAR WISDOM  Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore  Menaxhim Biznesi 75.48 36 4
KOLEGJI UNIVERSITAR WISDOM  Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore  Financë-Bankë 73.72 14 6
KOLEGJI UNIVERSITAR WISDOM  Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore  Psikologji 75.84 28 5
SHKOLLA PRIVATE E ARSIMIT TË LARTË "PAVARËSIA"  Fakulteti i Shkencave te Aplikuara  Inxhinieri Informatike 6.59 45 5
SHKOLLA PRIVATE E ARSIMIT TË LARTË "PAVARËSIA"  Fakulteti i Shkencave te Aplikuara  Arkitekturë 8.91 23 1
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  Administrim Biznesi 592 49 44
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  Informatikë Ekonomike 671 35 17
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA  Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara  Inxhinieri Ndërtimi 726.5 41 6
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA  Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara  Inxhinieri Kompjuteike 570.3 59 36
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË"  Fakulteti i Shkencave Ekonomike  Shkenca Ekonomike me profil Administrim Biznesi 6 90 163
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË"  Fakulteti i Shkencave Ekonomike  Shkenca Ekonomike me profil Financë Bankë dhe Kontabilitet 6.42 64 85
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË"  Fakulteti i Shkencave Ekonomike  Shkenca Ekonomike me profil Biznes dhe Ligj 6.68 13 45
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË"  Fakulteti i Shkencave Ekonomike  Informatikë Biznesi 6.75 40 54
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale, dhe Politike Shkenca Politike dhe Administrative me profil Shkenca Politike 6.21 19 68
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale, dhe Politike Shkenca Politike dhe Administrative me profil Administratë Publike  6.24 21 66
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci 6.24 29 102
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Juridik 6.01 90 164
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale, dhe Politike Studime Psikosociale 6.17 19 57
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU)  ADMINISTRIM BIZNESI  Administrim-Biznesi me profil Menaxhim 51.25 7 14
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU)  ADMINISTRIM BIZNESI  Administrim-Biznesi me profil Marketing 61.75 4 6
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU)  ADMINISTRIM BIZNESI  Administrim-Biznesi me profil  Kontabilitet-Financë 64 11 7
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU)  E DREJTE BIZNESI  E Drejta e Biznesit 28.65 25 9
UNIVERSITETI ALDENT  Fakulteti i Shkencave Dentare  Teknika Laboratorike Dentare 6398 39 50
UNIVERSITETI ALDENT  Fakulteti i Shkencave Dentare  Stomatologji 6928 35 110
UNIVERSITETI ALDENT  Fakulteti i Shkencave Mjekësore  Infermieri e Përgjithshme 6100 148 108
UNIVERSITETI ALDENT  Fakulteti i Shkencave Mjekësore  Fizioterapi 6146 121 101
UNIVERSITETI ALDENT  Fakulteti i Shkencave Mjekësore  Teknikë Laboratori Mjekësor 6096 53 65
UNIVERSITETI ALDENT  Fakulteti i Shkencave Mjekësore  Farmaci 6540 56 99
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit  Financë - Bankë 0 133 134
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit  Menaxhim Biznesi 0 111 163
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit  Informatikë Ekonomike me profil Financë dhe Bankë 0 82 91
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit  Informatikë Ekonomike me profil Menaxhim Biznesi 0 76 76
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit  Komunikim Dizajn 0 19 45
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit  Komunikim - Marrëdhënie Publike 0 56 59
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit  Shkenca Politike 0 65 57
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit  Marrëdhënie Ndërkombëtare 0 32 103
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit  Sociologji - Antropologji Sociale 0 35 23
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit  Psikologji 0 57 77
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti Juridik  Jurist i Përgjithshëm 0 128 121
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË"  Fakulteti i Farmacisë  Farmaci 37.49 41 18
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË"  Fakulteti i Mjekësisë  Infermieristikë 38.21 61 8
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË"  Fakulteti i Mjekësisë  Fizioterapi 36.19 33 7
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË"  Fakulteti i Mjekësisë  Odontoiatri dhe Proteza Dentare 47.72 38 19
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË"  Fakulteti i Mjekësisë  Mjekësi 56.31 30 20
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË"  Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale  Ekonomi Ndërmarrjeje 30.02 44 7
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË"  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara  Arkitekturë 20.19 30 5
UNIVERSITETI POLIS  Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn  Arkitekturë dhe Dizain Urban 33.915 35 42
UNIVERSITETI POLIS  Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn  Art dhe Dizajn 32.13 39 42
UNIVERSITETI POLIS  Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn  Inxhinieri Ndërtimi 32.283 28 17
UNIVERSITETI POLIS  Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban  Studime Mjedisore 33.303 31 7
UNIVERSITETI POLIS Fakulteti per Kerkim dhe Zhvillim Efiçencë Energjitike ( 2 vjeçar) 26.265 66 243
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave Mjekësore  Infermieri 5.618666667 296 128
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave Mjekësore  Fizioterapi 5.653 136 120
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave Mjekësore  Farmaci 7.3175 79 35
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave Mjekësore  Stomatologji 7.41125 81 65
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave Shoqërore  Shkenca Juridike 5.831666667 112 61
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave Shoqërore  Shkenca Politike-Administrative 6.575666667 63 28
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave Shoqërore  Psikologji e Përgjithshme 5.537 74 49
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave Shoqërore  Mësuesi për Arsimin Parashkollor 5.003 96 42
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave Shoqërore  Mësuesi për Arsimin Fillor 6.175 102 46
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave Shoqërore  Anglisht 6.426 66 22
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Financë-Bankë 5.619 117 55
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Menaxhim Biznesi 4.904 119 110
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Teknologji Informacioni 5.0385 22 36
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Inxhinieri Elektronike 5.278666667 30 41
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Inxhinieri Mekatronike 5.443325 21 20
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Inxhinieri Elektrike 5.60575 18 29
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Dizajn 6.517 23 21
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Arkitekturë 8.23 12 17
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Inxhinieri Ndërtimi 8.63 9 10
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Inxhinieri Kompjuterike 9.37 27 1
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Inxhinieri Elektronike dhe Komunikimi Dixhital 7.89 45 15
UNIVERSITETI EPOKA  Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative  Ekonomiks 7.97 12 20
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 8.45 21 7
UNIVERSITETI EPOKA  Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative  Financë - Bankë 7.4 73 32
UNIVERSITETI EPOKA  Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative  Administrim Biznesi 7.68 28 23
UNIVERSITETI EPOKA  Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative  Financë - Bankë (shqip) 7.25 47 32
UNIVERSITETI EPOKA  Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative  Marketing Ndërkombëtar dhe Menaxhim Logjistik 8.8 27 14
UNIVERSITETI EPOKA  Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative  Informatikë Ekonomike 8.41 57 37
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Informatikës Shkenca Kompjuterike 1 21 1
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale  Drejtësi 3 8 3
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  Administrim Biznesi 4 24 4
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  Administrim Biznesi me profil "Financë" 2 16 2
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 1 2 1
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 1 6 1
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË"   Fakulteti i Inxhinierise  Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni 7.23 42 34
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË"  Fakulteti i Ekonomisë  Financë dhe Kontabilitet 6.99 46 6
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  Financë 633 33 22
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA  Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara  Arkitekture 499.3 22 10
  • Shpërndaj njoftimin: