universiteti fakulteti dega piket mesatare_3vite mesatare_mmature mesatare_vkm pozicioni
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Gjuhë-Letërsi 901,6 9.26 8.04 8.65 180
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Histori 854,2 8.79 7.55 8.17 180
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Gjeografi 842,4 8.73 7.20 7.97 180
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Gazetari 940,6 9.55 8.83 9.19 120
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Arkeologji 879,8 9.14 7.43 8.29 100
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Biologji 963,25 9.89 8.77 9.33 100
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Bioteknologji 974 10.00 8.96 9.48 100
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Kimi 912,83 9.57 8.70 9.13 100
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Kimi Industriale dhe Mjedisore 905,83 9.53 9.07 9.30 100
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Kimi dhe Teknologji Ushqimore 934,17 9.60 9.22 9.41 100
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Matematikë 969,5 9.92 9.05 9.48 100
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Fizikë 933,05 9.65 8.18 8.92 100
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Informatikë 959,58 9.94 8.68 9.31 200
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 968,48 9.72 9.64 9.68 100
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Inxhinieri Matematike dhe Informatike 959,5 9.77 8.97 9.37 100
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja GjuhëAngleze 9539,59 9.69 8.25 8.97 240
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Frënge 8624,12 8.74 7.59 8.16 120
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Gjermane 9077,26 9.24 7.65 8.44 120
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Italiane 8569,63 8.71 7.17 7.94 150
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Turke 7875,4 7.94 7.32 7.63 90
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhe- letersi dhe qyteterim Hispanik 7959,84 8.03 7.33 7.68 90
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Psikologji 932,12 9.81 8.96 9.38 110
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Punë Sociale 900,62 9.80 8.32 9.06 100
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Filozofi 861,36 9.51 8.02 8.76 90
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Sociologji 884,99 9.42 8.12 8.77 100
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Shkenca Politike 936,22 9.68 9.23 9.46 100
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Administrim dhe Politika Sociale 913,45 9.85 8.74 9.30 100
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Drejtësisë Drejtësi 948,26 9.57 8.42 8.99 700
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Administrim -Biznes 957,19 9.62 9.26 9.44 460
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Ekonomiks 982,43 9.98 9.02 9.50 110
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Financë 977,28 9.85 8.70 9.27 460
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Informatikë Ekonomike 985,38 9.94 9.24 9.59 250
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Administrim-Biznes (Sarandë) 603,2 6.27 5.94 6.11 75
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Shkenca Kompjuterike 895,65 8.57 7.74 8.15 100
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Sistemet e Informacionit 717,48 6.21 6.82 6.51 100
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Teknologji Informacioni 852,33 8.03 8.03 8.03 100
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Matematikë -Informatikë 757,44 7.12 7.25 7.18 100
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Informatikë -Anglisht 874,48 7.42 8.09 7.76 65
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Multimedia dhe Televizioni Dixhital 805,32 7.58 6.77 7.17 65
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Administrim Biznesi 894 8.97 8.92 8.94 80
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim - Marketing 866 8.63 8.69 8.66 80
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Shkenca Ekonomike 801 7.76 8.26 8.01 95
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Financë -Kontabilitet 877 8.72 8.83 8.77 106
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Bankë Financë 870 8.55 8.84 8.70 106
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim Hotel Restorant 795,6 6.30 6.96 6.63 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim Turizëm Kulturor 763 7.84 7.41 7.63 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim Turizëm Arkeologjik 656 6.50 6.63 6.56 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Komunikim dhe Marketing Digjital 766 7.03 8.29 7.66 50
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Gjuhë Angleze 863,69 8.70 8.50 8.60 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Mësuesi për Arsimin Fillor 884,03 9.09 7.26 8.18 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Mësuesi për Arsimin Parashkollor 835,19 8.53 8.01 8.27 55
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Gjuhë Letërsi -Anglisht 837,58 8.33 7.14 7.74 80
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Gjuhë Gjermane dhe Angleze 835,75 8.02 7.99 8.01 45
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Psikologji 910,1 8.90 6.36 7.63 50
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Filozofi-Sociologji 867,5 8.43 6.75 7.59 55
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Infermieri e Pergjithshme 851 9.42 7.61 8.51 129
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Mami 821 8.27 8.15 8.21 51
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Fizioterapi 882 9.36 8.28 8.82 48
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Navigacion dhe Menaxhim Detar 3800 6.73 6.77 6.75 38
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Specialist Elektrik (2- vjeçar) 712 7.33 6.91 7.12 43
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2- vjeçar) 650 7.42 5.59 6.50 43
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Asistencë Stomatologji(2- vjeçar) 767 8.37 6.98 7.67 44
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Menaxhim Ndërtimi (2- vjeçar) 664 6.57 6.72 6.64 43
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Menaxhim Transporti (2- vjeçar) 674 7.20 6.28 6.74 43
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Asistencë Ligjore (2- vjeçar) 749,3 7.43 7.19 7.31 34
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Asistencë Administrative (2- vjeçar) 717,7 7.31 6.16 6.73 34
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Teknologji Automobilash (2- vjeçar) 715 7.42 6.89 7.15 42
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Specialist Rrjetesh Kompjuterike (2-vjeçar) 691,1 6.76 7.48 7.12 33
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Informatikë Praktike (2- vjeçar) 669,65 7.08 6.58 6.83 33
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Drejtësi 850,05 8.54 7.66 8.10 200
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Shkenca Politike 879 8.70 7.00 7.85 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Administrim Publik 869,48 8.58 8.40 8.49 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Politikë Ekonomike 780,9 7.86 5.75 6.80 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Marrëdhënie me Publikun 881,31 8.58 6.43 7.51 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Histori 793,3 7.69 7.33 7.51 70
UNIVERSITETI I SPORTEVE I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes Shkencat e Lëvizjes 53,5 6.95 6.92 6.94 150
UNIVERSITETI I SPORTEVE I TIRANËS Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit 44,5 6.47 6.04 6.25 150
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Histori dhe Gjuhë Italiane 4,85 6.32 6.09 6.21 15
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Program Profesional 2-vjeçar "Edukatore për zhvillimin dhe edukimin e femijërisë së hershme(0-3vjeç)" 5,99 5.94 6.05 5.99 35
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Program Profesional 2-vjeçar "Udhërrëfyes turistik" 5,85 6.20 5.50 5.85 40
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Biologji -Kimi 6,7 7.30 6.69 7.00 20
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Teknologji Informacioni 6,67 6.86 6.55 6.70 35
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri e pergjithshme 6,44 6.29 6.14 6.21 80
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri Mami 6,8 7.05 6.01 6.53 30
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti Ekonomik Kontabilitet - Financë 6,5 6.80 6.51 6.65 60
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti Ekonomik Administrim –Publik 6,5 6.75 6.42 6.58 60
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti Ekonomik Ekonomi Turizem 6,94 7.33 6.07 6.70 30
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti Ekonomik Program profesional 2- vjeçar "Asistent administrativ" 5,9 6.46 5.35 5.90 40
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti Ekonomik Program profesional 2- vjeçar "Ndihmës ekonomist" 5,87 6.28 5.46 5.87 40
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti Ekonomik Program profesional 2- vjeçar "Asistent Menaxher në Shërbimet Turistike" 5,91 6.04 5.79 5.91 40
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Ndërtimi 13518,4 9.86 9.33 9.60 150
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Hidroteknike 13204,46 9.95 8.73 9.34 70
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Mjedisi 13316,31 9.68 9.26 9.47 70
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Gjeodezi 12689,69 9.15 9.01 9.08 65
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) Arkitekturë (Arkitekt) 13578,04 9.81 9.54 9.67 110
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) Arkitekturë (Urbanist) 13451,24 9.89 9.17 9.53 55
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) Arkitekturë Interier dhe Dizajn 13644,5 9.91 9.44 9.67 30
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) Inxhinieri Informatike 13672,75 9.93 9.49 9.71 120
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) Inxhinieri Elektronike 13642,23 9.90 9.68 9.79 120
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) Inxhinieri Telekomunikacioni 13656,48 9.96 9.43 9.69 120
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Mekanike 12811,52 9.58 8.59 9.08 145
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Tekstile dhe Modë 12529,67 9.44 8.39 8.92 70
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Materiale 10962,67 8.72 7.18 7.95 55
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Ekonomike 13425 9.88 9.25 9.56 85
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Inxhinieri Gjeologjike 10818,36 8.54 7.40 7.97 70
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Inxhinieri Gjeoinformatike 11730,04 9.28 7.31 8.29 70
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Inxhinieri Gjeoburimesh 11279,52 9.12 7.03 8.08 100
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Inxhinieri Gjeomjedis 11460,49 8.79 7.49 8.14 60
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) 13148,33 9.86 8.79 9.32 70
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) Inxhinieri Elektrike (Energjitike) 13417,25 9.83 9.24 9.54 70
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) Inxhinieri Mekatronike 13486,58 9.80 9.40 9.60 70
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike (FIM dhe IF) Inxhinieri Fizike 12804,92 9.49 8.57 9.03 80
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike (FIM dhe IF) Inxhinieri Matematike 13346,6 9.68 9.17 9.42 80
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Administrim dhe Politika Sociale 8,11 8.30 7.24 7.77 60
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Matematikë- Fizikë 8,31 8.70 8.31 8.51 30
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Matematikë Informatikë 8,57 9.30 8.20 8.75 30
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Teknologji Informacioni 8,85 9.14 7.13 8.14 35
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Infermier i Përgjithshëm 8,22 7.99 8.34 8.16 90
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Biologji-Kimi 8,17 8.24 7.84 8.04 49
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Mami 7,8 8.05 7.94 8.00 40
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Filozofi-Sociologji 7,89 7.92 7.38 7.65 45
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Program profesional 2- vjeçar "Shërbim Social" 6,47 6.19 6.74 6.47 35
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Financë- Kontabilitet 7,91 7.78 8.30 8.04 100
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Menaxhim 7,64 7.81 7.18 7.50 90
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi ne Marketing 7,81 8.24 7.84 8.04 80
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi ne Turizëm 7,46 7.98 7.18 7.58 80
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Program profesional 2- vjeçar "Asistent Menaxher" 6,36 5.78 6.94 6.36 35
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Bachelor në "Biznes dhe Tregti" 6,32 6.23 6.42 6.32 35
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Ekonomiks 7,59 7.93 7.26 7.59 60
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Gjuhë-Letërsi 7,89 7.98 7.38 7.68 50
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Histori - Gjeografi 7,87 7.94 7.63 7.78 50
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Arsimi fillor Klasa I- VI 7,78 8.43 7.13 7.78 40
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Arsim parashkollor 7,94 9.32 6.56 7.94 20
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Gjuhë Angleze 8,31 8.12 8.41 8.26 65
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Edukim për foshnjërinë dhe fëmijërinë e hershme 6,94 7.30 6.59 6.94 30
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Program profesional 2- vjeçar "Mbështetës Zyre për Komunikim Bibliotekë dhe Arkiv" 5,89 6.06 5.71 5.89 35
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Bujqësisë Agroushqim 6,32 6.83 5.53 6.18 50
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Bujqësisë Inxhinieri Agronomike 6,18 6.19 6.12 6.15 60
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Bujqësisë Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë 6,17 6.48 5.62 6.05 40
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Bujqësisë Agrobiznes 6,62 6.86 5.67 6.26 50
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Bujqësisë Program profesional 2- vjeçar "Menaxhim Veterinar" 5,76 5.62 5.91 5.76 55
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Bujqësisë Program profesional 2- vjeçar "Menaxhim Biznesi Bujqësor" 5,75 6.08 5.43 5.75 55
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Bujqësisë Program Profesional 2-vjeçar "Teknika të prodhimit të farave dhe fidanëve" 5,17 5.05 5.29 5.17 55
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Inxhinieri Mekanike 7,31 7.98 6.64 7.31 50
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Inxhinieri Navale 7,62 7.64 7.59 7.62 40
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Inxhinieri Elektrike 7,95 8.82 7.09 7.95 50
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Navigacion 6,68 6.96 6.41 6.68 45
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Biologji 8,24 8.81 7.67 8.24 58
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Matematike 7,95 7.96 7.95 7.95 37
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Informatike 8,25 9.38 7.12 8.25 35
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Teknologji Informacioni 7,78 8.13 7.42 7.78 60
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Shkenca Kompjuterike 7,86 7.90 7.81 7.86 60
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shendetit Publik Infermieri e pergjithshme 7,99 8.50 7.48 7.99 190
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shendetit Publik Infermieri Mami 7,69 8.68 6.70 7.69 90
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Gjuhe Shqipe dhe Letersi 7,5 7.41 7.59 7.50 90
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Drejtesi 7,52 7.84 7.20 7.52 220
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Gjuhe angleze 8 8.52 7.47 8.00 90
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Gjuhe italiane 7,21 7.07 7.36 7.21 40
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Mesuesi per Arsimin Fillor 7,84 8.16 7.51 7.84 60
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Mesuesi per arsimin Parashkollor 7,54 8.11 6.97 7.54 60
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Pedagogji e specializuar 8,56 8.90 8.22 8.56 30
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Histori-Gjeografi 7,43 7.42 7.45 7.43 70
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Finance 7,62 7.98 7.27 7.62 186
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Kontabilitet 7,96 7.75 8.16 7.96 70
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Administrim biznesi 7,95 7.96 7.95 7.95 144
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Marketing 8,16 8.13 8.19 8.16 75
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Ekonomiks 8,21 8.56 7.87 8.21 82
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Menaxhim turizmi 7,9 7.90 7.91 7.90 75
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit Teknologji Agroushqimore 7,31 8.70 7.07 7.88 102
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit Vreshtari Enologji 5,42 6.47 6.21 6.34 104
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit Shkenca e ushqimit dhe të ushqyerit 7,35 8.97 8.23 8.60 85
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Mbrojtje Bimësh 6,24 6.97 6.88 6.93 120
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Hortikulturë 5,88 7.55 5.52 6.53 120
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Prodhim Bimor 5,71 5.83 6.86 6.34 120
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Agromjedis dhe Ekologji 6,62 7.68 7.02 7.35 130
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Agromekanizim 5,64 7.04 5.49 6.27 120
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Shkenca mjedisore me profil në “Menaxhim i Burimeve Natyrore” 6,6 7.82 6.85 7.33 80
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Inxhinieri Agrare me profil “Arkitekturë Peizazhi” 5,99 6.20 7.11 6.66 90
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Menaxhim Agrobiznesi 7,25 8.96 6.55 7.76 120
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Ekonomi dhe Politikë Agrare 7,41 7.43 8.15 7.79 90
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Financë Kontabilitet 8,6 9.79 8.48 9.13 120
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Ekonomiks i Aplikuar 8,24 9.10 8.57 8.83 90
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Informatikë Biznesi 8,39 9.07 8.38 8.73 90
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Menaxhim Turizmi rural 7,19 6.54 8.14 7.34 90
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Veterinare Mjekësi Veterinare 8,51 7.73 6.54 7.13 110
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Veterinare Menaxhim Veterinar(2-vjecar) 6,68 7.29 7.55 7.42 60
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Pyjore Mbarështim Pyjesh 6,24 6.82 7.04 6.93 65
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Pyjore Përpunim Druri 5,87 7.41 5.63 6.52 60
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Pyjore Inxhinieri përpunim druri me profil “Dizajn i mobiljeve dhe interierit” 6,59 7.55 7.08 7.32 40
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave Shoqërore Gjuhë -Letërsi 10,63 7.64 7.42 7.53 100
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave Shoqërore Gazetari dhe Komunikim 11,58 8.39 7.79 8.09 73
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Matematikë 10,05 7.75 6.37 7.06 68
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Informatikë 10,82 8.43 6.06 7.25 85
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Biologji -Kimi 11,18 8.39 7.79 8.09 80
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri e Përgjithshme 11,76 9.03 8.50 8.76 120
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri (Mami) 10,72 7.96 6.84 7.40 70
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri (Fizioterapi) 12,55 9.18 8.18 8.68 35
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Psikologji 12,62 8.96 8.10 8.53 60
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Punë Sociale 12,26 8.78 8.06 8.42 60
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Mësuesi për Arsimin Fillor 11,14 8.80 6.95 7.88 60
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Mësuesi për Arsimin Parashkollor 10,24 7.73 8.56 8.14 60
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Edukim Fizik dhe Sporte 28,91 6.23 6.86 6.55 70
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti Ekonomik Administrim - Biznes 11,69 9.09 7.61 8.35 120
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti Ekonomik Financë - Kontabilitet 11,86 8.70 7.72 8.21 120
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti Ekonomik Turizem 11,28 9.16 6.96 8.06 100
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Angleze 11,79 9.14 7.71 8.42 70
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Drejtësisë Drejtësi 10,32 8.03 6.71 7.37 300
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Mjekësi e Përgjithshme 139599,8 9.92 9.22 9.57 260
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Farmaci 140507,5 9.87 9.42 9.65 100
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Shëndet Publik 140417 9.89 9.48 9.68 18
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Dentare Stomatologji 140710,7 9.85 9.56 9.70 100
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Dentare Teknikë Dentar 134586,9 9.69 8.70 9.20 60
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Dentare Higjenist Dentar 122514,9 9.78 6.63 8.20 60
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Infermieri e Përgjithshme 133228,4 9.72 8.75 9.23 240
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Mami 134014,5 9.76 8.54 9.15 32
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Teknikë Laboratori 139751 9.98 9.13 9.56 50
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Fizioterapi 138868,3 9.94 9.02 9.48 50
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Logopedi 139751 9.98 9.13 9.56 20
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Teknikë Imazherie 139291,6 9.89 9.55 9.72 50
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Kitarë 157,94 8.73 5.25 6.99 6
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Flaut 101,92 7.18 5.45 6.32 6
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Kanto 164,82 8.16 6.28 7.22 13
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Pedagogji Muzikore 91,04 6.72 6.96 6.84 15
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Arteve të Bukura Pikturë 164,18 6.22 5.83 6.03 50
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Artit Skenik Regji Filmi dhe TV 65,74 9.36 9.22 9.29 16
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Artit Skenik Regji 137,34 8.33 7.44 7.89 14
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Artit Skenik Aktrim 82,46 7.60 8.23 7.91 16
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë shqipe dhe Letërsi 73,15 7.82 6.66 7.24 90
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Histori - Gjeografi 68,79 6.62 7.45 7.04 80
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhe shqipe dhe frenge 59,81 6.59 5.44 6.02 35
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë Angleze 78,38 7.79 7.99 7.89 105
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gazetari 77,7 8.07 7.76 7.91 58
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gazetari dhe Gjuhë Angleze 76,47 8.32 6.60 7.46 58
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Program Profesional 2-vjeçar "Sekretar të specializuar dhe Administrativ" 59,08 6.36 5.52 5.94 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Teknologjitë e Informacionit 71,53 8.83 8.52 8.67 120
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Teknologji Laboratori(2 vjeçar) 58,91 6.04 5.81 5.92 100
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Program Profesional 2-vjeçar "Mekatronikë" 57,24 5.81 5.81 5.81 100
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Program Profesional 2-vjeçar "Logjistikë" 57,22 6.04 5.81 5.92 100
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Mësuesi për Arsimin Fillor 76,31 7.65 8.31 7.98 89
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Mësuesi për Arsimin Parashkollor 71,12 7.84 6.28 7.06 84
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Edukim Qytetar 73,13 7.52 6.79 7.15 50
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Punonjës Social 78 7.86 7.12 7.49 73
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Filozofi - Sociologji 64,33 7.29 8.08 7.68 50
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Psikologji 73,17 7.47 7.36 7.41 67
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Edukim Fizik dhe Sporte 5510 6.29 6.11 6.20 60
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Administrim - Biznes 78,73 8.94 7.75 8.34 115
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Financë - Kontabilitet 81,88 8.69 8.29 8.49 115
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Ekonomia dhe e Drejta 73,26 7.32 6.25 6.78 115
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Informatikë Ekonomike 73,3 7.66 6.85 7.25 115
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Ekonomi Turizmi 75,15 7.25 7.46 7.35 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Administrim Biznesi dhe Inxhinieri 70,52 7.24 7.47 7.36 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Shkenca Juridike në Biznes 79,58 8.34 6.62 7.48 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Shkenca Juridike në Sektorin Publik 80,63 8.16 7.14 7.65 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Infermieri e Përgjithshme 80,58 8.55 6.61 7.58 200
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Infermieri - Mami 75,39 7.77 7.80 7.78 130
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Fizioterapi 80,73 8.69 7.09 7.89 100
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Logopedi 78,48 8.68 6.78 7.73 80
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Imazheri 80,08 9.17 6.84 8.00 100
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Teknik Laboratori 80,69 8.34 7.87 8.11 100
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË" Fakulteti i Inxhinierise Inxhinieri Softuerike 9,11 9.03 9.20 9.11 70
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË" Fakulteti i Inxhinierise Inxhinieri Industriale 7,05 6.89 7.22 7.05 20
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË" Fakulteti i Inxhinierise Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni 9,18 8.81 9.56 9.18 52
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË" Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 8,39 8.78 8.00 8.39 20
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË" Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi dhe Teknologji Informacioni 9,16 9.11 9.22 9.16 30
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË" Fakulteti i Ekonomisë Financë dhe Kontabilitet 9,08 9.08 9.09 9.08 22
KOLEGJI UNIVERISTAR "REALD" Fakulteti i Ekonomisë Menaxhim 6,03 6.03 6.03 6.03 20
KOLEGJI UNIVERISTAR "REALD" Fakulteti i Ekonomisë Program profesional 2- vjeçar "Asistent Administrativ" 5,67 5.87 5.47 5.67 60
KOLEGJI UNIVERISTAR "REALD" Fakulteti i Shkencave Mjekesore Infermieri 6,54 6.77 6.32 6.54 30
KOLEGJI UNIVERISTAR "REALD" Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 6,49 5.77 7.21 6.49 30
KOLEGJI UNIVERISTAR "REALD" Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 6,72 7.38 6.06 6.72 30
KOLEGJI UNIVERISTAR "REALD" Fakulteti i Shkencave Mjekesore Stomatologji 8,01 8.50 7.51 8.01 20
KOLEGJI UNIVERISTAR "REALD" Fakulteti i Shkencave Mjekesore Program profesional 2- vjeçar "Ndihmës Dentar" 5,84 6.41 5.27 5.84 40
KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT Fakulteti i Drejtesise Drejtësi 6,57 6.82 6.32 6.57 75
KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT Fakulteti i Drejtesise E Drejtë Biznesi 7,24 7.02 7.45 7.24 60
KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT Fakulteti i Ekonomisë Ekonomi me profil "Financë Kontabilitet" 6,39 6.81 5.97 6.39 82
KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT Fakulteti i Ekonomisë Ekonomi me profil "Administrim Biznesi" 7,07 7.00 7.13 7.07 82
KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT Fakulteti i Ekonomisë Ekonomi me profil "Banka dhe Institucione Financiare" 7,01 7.06 6.95 7.01 32
KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT Fakulteti i Ekonomisë Informatikë Biznesi 6,64 6.47 6.81 6.64 44
KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT Kolegji i Studimeve të Larta Profesionale Program profesional 2- vjeçar "Asistent i Lartë Administrativ" 5,5 5.53 5.47 5.50 125
KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT Kolegji i Studimeve të Larta Profesionale Program profesional 2- vjeçar "Asistent i Lartë Ligjor" 6,63 7.34 5.91 6.63 125
KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT Kolegji i Studimeve të Larta Profesionale Program profesional 2- vjeçar "Teknik i Lartë Sisteme Kompjuterike" 5,51 5.55 5.47 5.51 125
KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT Kolegji i Studimeve të Larta Profesionale Program profesional 2- vjeçar "Teknik i Lartë Sisteme Elektrike" 5,17 5.20 5.14 5.17 125
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Elektro-Mekanikë (2 vjeçar) 6,31 5.25 7.36 6.31 85
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Teknologji Automjetesh (2 vjeçar) 5,95 6.03 5.86 5.95 122
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Mekatronikë (2 vjeçar) 5,97 6.21 5.74 5.97 40
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi (2 vjeçar) 5,91 5.64 6.17 5.91 80
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Teknologji Ndërtimi (2 vjeçar) 6,22 6.05 6.39 6.22 30
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Gjeodezi (2 vjeçar) 5,76 5.85 5.67 5.76 35
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Program profesional 2- vjeçar "Teknologji Gazi" 5,74 5.67 5.80 5.74 48
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti i Teknologjisë së Informacionit Teknologji Informacioni dhe Komunikimi (2 vjeçar) 5,87 5.77 5.96 5.87 120
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti i Teknologjisë së Informacionit Elektronikë (2 vjeçar) 6,03 5.73 6.33 6.03 75
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti i Teknologjisë së Informacionit Database dhe Web Design (2 vjeçar) 5,96 6.45 5.47 5.96 70
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti i Teknologjisë së Informacionit Program profesional 2- vjeçar "Teknologji e Instalimeve Elektrike" 5,96 5.16 6.77 5.96 70
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti i Teknologjisë së Informacionit Program profesional 2- vjeçar "Administrim Zyre" 5,97 6.11 5.82 5.97 50
Akademia "IVODENT" FAKULTETI I TEKNIKAVE DENTARE TEKNIKË E LARTË DENTARE 6,16 6.78 5.54 6.16 20
KOLEGJI UNIVERSITAR "Bedër" Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit  Gjuhë dhe Letërsi Angleze 55 7.47 8.77 8.12 50
KOLEGJI UNIVERSITAR "Bedër" Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit  Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji 63 9.01 7.89 8.45 25
KOLEGJI UNIVERSITAR "Bedër" Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit  Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 65 9.29 8.38 8.83 30
KOLEGJI UNIVERSITAR "Bedër" Fakulteti i Shkencave Humane Drejtësi 51,73 7.39 7.44 7.41 60
KOLEGJI UNIVERSITAR "Bedër" Fakulteti i Shkencave Humane Shkenca Islame 79,77 7.11 7.01 7.06 15
KOLEGJI UNIVERSITAR "Bedër" Fakulteti i Shkencave Humane Shkenca Komunikimi 78,37 6.91 6.93 6.92 45
KOLEGJI UNIVERSITAR "Bedër" Fakulteti i Shkencave Humane Marrëdhëniet Publike dhe Komunikimi Marketingut 80,05 7.15 6.76 6.95 40
KOLEGJI UNIVERSITAR "Logos" Fakulteti Ekonomik Menaxhim Biznes 6,18 6.19 6.18 6.18 60
KOLEGJI UNIVERSITAR "Logos" Fakulteti Ekonomik Menaxhim Turizmi 6,66 6.76 6.57 6.66 30
KOLEGJI UNIVERSITAR "Logos" Fakulteti i Shkencave te Aplikuara Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë 6,09 6.58 5.61 6.09 60
KOLEGJI UNIVERSITAR LUARASI Fakulteti Ekonomik Administrim Biznes 809 8.47 7.71 8.09 100
KOLEGJI UNIVERSITAR LUARASI Fakulteti Ekonomik Financë Bankë 834 9.08 7.60 8.34 100
KOLEGJI UNIVERSITAR LUARASI Fakulteti i Drejtësisë Drejtësi 801 7.77 8.25 8.01 200
KOLEGJI UNIVERSITAR LUARASI Fakulteti i Teknologjise se Informacionit dhe Inovacionit Teknologji Informacioni dhe Inovacioni 700 7.02 6.97 7.00 100
KOLEGJI UNIVERSITAR LUARASI Fakulteti i Teknologjise se Informacionit dhe Inovacionit Informatikë Ekonomike 806 9.70 6.42 8.06 100
UNIVERSITETI MARIN BARLETI Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike Drejtësi 73,8 8.66 6.09 7.38 45
UNIVERSITETI MARIN BARLETI Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike Shkenca Politike 64,7 7.07 5.88 6.47 35
UNIVERSITETI MARIN BARLETI Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike Edukim Fizik e Sporte 49 8.01 6.49 7.25 167
UNIVERSITETI MARIN BARLETI Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike Program profesional 2-vjeçar "Operator në Fitness dhe Organizime Eventesh Publike" 42,76 6.27 5.12 5.69 35
UNIVERSITETI MARIN BARLETI Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike Program profesional 2-vjeçar "Operator dhe Këshillues në Përkujdesje Shëndetësore" 58 5.73 5.87 5.80 35
UNIVERSITETI MARIN BARLETI Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë Financë-Kontabilitet 60,9 5.95 6.23 6.09 45
UNIVERSITETI MARIN BARLETI Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë Manaxhim Biznesi 74,5 6.05 8.86 7.45 45
UNIVERSITETI MARIN BARLETI Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë Informatikë e Aplikuar 66,4 6.47 6.81 6.64 45
UNIVERSITETI MARIN BARLETI Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë Arkitekurë 87,4 9.65 7.83 8.74 20
UNIVERSITETI MARIN BARLETI Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë Marketing,Publicitet dhe Marrëdhënie me publikun 79,7 8.02 7.93 7.97 19
UNIVERSITETI MARIN BARLETI Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë Menaxhim në Turizëm,Rekreacion dhe Evente 75,7 8.31 6.83 7.57 14
UNIVERSITETI MARIN BARLETI Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë Program Profesional 2-vjeçar "Teknik në sistemet dhe Teknologjitë e ndërtesës" 56,5 5.85 5.45 5.65 35
UNIVERSITETI MARIN BARLETI Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë Program profesional 2-vjeçar "Operator ne Mikpritje dhe Hotel, Restorant, Katering" 58,4 5.88 5.79 5.84 35
UNIVERSITETI MARIN BARLETI Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë Program profesional 2-vjeçar "Teknik në Prodhime Digjitale dhe Software" 55,5 5.35 5.74 5.55 35
UNIVERSITETI MARIN BARLETI Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë Program profesional 2-vjeçar "Teknikë në Mekanikë dhe Prodhim të Automatizuar" 55,9 5.85 5.33 5.59 35
UNIVERSITETI MARIN BARLETI Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë Program profesional 2-vjeçar "Teknik për Paisje Elektronike dhe TIK" 58,5 6.14 5.56 5.85 35
UNIVERSITETI MARIN BARLETI Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë Shkenca Kompjuterike dhe Elektronike 71 7.71 6.50 7.10 19
KOLEGJI UNIVERSITAR WISDOM Fakulteti i Drejtësisë Drejtësi 6,14 7.49 4.80 6.14 55
KOLEGJI UNIVERSITAR WISDOM Fakulteti i Drejtësisë Program Profesional 2 vjeçar Asistent Juridik 5,88 5.83 5.93 5.88 35
KOLEGJI UNIVERSITAR WISDOM Fakulteti i Drejtësisë Program Profesional 2-vjeçar "Agjent i pasurive të paluajtshme" 5,9 5.70 6.11 5.90 35
KOLEGJI UNIVERSITAR WISDOM Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore Menaxhim Biznesi 7,01 7.94 6.09 7.01 30
KOLEGJI UNIVERSITAR WISDOM Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore Financë-Bankë 6,8 6.72 6.87 6.80 25
KOLEGJI UNIVERSITAR WISDOM Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore Program Profesional 2 vjeçar Asistent Administrativ 5,75 6.26 5.24 5.75 35
KOLEGJI UNIVERSITAR WISDOM Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore Program Profesional 2 vjeçar Asistent Social 5,95 5.75 6.16 5.95 20
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi me profile "Menaxhim", "Marketing", "Sipërmarrje dhe Inovacion" 632 6.66 6.07 6.36 100
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Informatikë Ekonomike 770,46 8.97 5.70 7.33 50
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Program Profesional 2-vjeçar "Menaxhim në Turizëm, Hoteleri dhe Evente" 598 5.02 6.94 5.98 30
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA Fakulteti i Inxhinierise dhe Arkitektures Arkitekturë me profile "Arkitekt", "Arkitekt Inxhinier","Arkitekt Interier","Arkitekt Restaurues","Bioarkitekt" 677,33 9.06 8.95 9.00 47
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA Fakulteti i Inxhinierise dhe Arkitektures Program Profesional 2-vjeçar "Graphic Design" 667 6.29 7.06 6.67 25
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA Fakulteti i Inxhinierise dhe Arkitektures Program Profesional 2-vjeçar "Topografi dhe GIS" 598 5.91 6.05 5.98 10
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA Fakulteti i Inxhinierise dhe Arkitektures Inxhinieri Elektrike me profile Sitemet e Fuqise,Elektronikë,Komunikime Dixhitale,Kontroll Inxhinierik,Makineri Elektrike 566,73 5.59 6.69 6.14 29
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA Fakulteti i Inxhinierise Kompjuterike dhe IT Inxhinieri Kompjuteike 723,09 7.89 6.72 7.30 68
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA Fakulteti i Inxhinierise Kompjuterike dhe IT Inxhinieri Software 670,71 6.95 7.54 7.24 29
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Ekonomike Shkenca Ekonomike me profil Administrim Biznesi 7,06 6.86 7.26 7.06 160
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Ekonomike Shkenca Ekonomike me profil Financë Bankë dhe Kontabilitet 7,54 7.86 7.22 7.54 100
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Ekonomike Shkenca Ekonomike me profil Biznes dhe Ligj 8,06 8.65 7.46 8.06 30
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Ekonomike Informatikë Biznesi 7,6 7.28 7.92 7.60 75
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci 8,29 8.12 8.46 8.29 40
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Juridik 7,49 7.86 7.11 7.49 105
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale, dhe Politike Shkenca Politike dhe Administrative me profil Shkenca Politike 7,11 6.38 7.84 7.11 40
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale, dhe Politike Shkenca Politike dhe Administrative me profil Administratë Publike 7,24 6.43 8.05 7.24 40
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale, dhe Politike Studime Psikosociale 6,42 6.38 6.46 6.42 50
KOLEGJI UNIVERSITAR "QIRIAZI" Kolegji profesional i Lartë Program Profesional 2-vjeçar "Teknologji Ushqimore me 3 profile" 5,48 5.49 5.47 5.48 114
KOLEGJI UNIVERSITAR "QIRIAZI" Kolegji profesional i Lartë Program Profesional 2-vjeçar "Teknologji Informacioni në profile: “Teknologji Informacioni dhe Komunikimi” “Elektronikë” “Web Design”" 5,71 5.89 5.53 5.71 114
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU) ADMINISTRIM BIZNESI Administrim-Biznesi me profil Menaxhim 73,3 8.67 7.76 8.22 25
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU) ADMINISTRIM BIZNESI Administrim-Biznesi me profil Marketing 74,05 8.51 8.03 8.27 25
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU) ADMINISTRIM BIZNESI Administrim-Biznesi me profil Kontabilitet-Financë 79,6 9.71 7.57 8.64 25
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU) E DREJTE BIZNESI Drejtësi 55,9 7.22 6.90 7.06 25
UNIVERSITETI ALDENT Fakulteti i Shkencave Dentare Teknika Laboratorike Dentare 7719 7.97 7.21 7.59 70
UNIVERSITETI ALDENT Fakulteti i Shkencave Dentare Stomatologji 9358,67 9.72 8.12 8.92 100
UNIVERSITETI ALDENT Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Infermieri e Përgjithshme 6789 6.73 8.17 7.45 195
UNIVERSITETI ALDENT Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Fizioterapi 7095,83 7.51 7.83 7.67 155
UNIVERSITETI ALDENT Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Teknikë Laboratori Mjekësor 8058,83 8.41 8.27 8.34 75
UNIVERSITETI ALDENT Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Teknik Imazherie dhe Radioterapi 7979 8.37 6.28 7.33 45
UNIVERSITETI ALDENT Fakulteti i Shkencave Mjekësore Farmaci 8809 9.45 7.75 8.60 80
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit FINANCË, me profile: Bankë, Kontabilitet, Sigurime, Menaxhim i Organizatave, Informatikë Ekonomike 0 7.59 7.97 7.78 185
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit MENAXHIM BIZNESI, me profile: Menaxhim i Organizatave, Marketing, Turizëm, Kontabilitet, Informatikë Ekonomike 0 8.48 8.40 8.44 160
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale ARTE PAMORE, me profile: Grafikë-Dizajn, Multimedia, Pikturë, Regji, Trashëgimi Kulturore 0 7.63 7.30 7.47 35
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale KOMUNIKIM, me profile: Marrëdhënie Publike, Gazetari, Grafikë-Dizajn, Multimedia, Marketing 0 6.80 6.57 6.69 75
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale PSIKOLOGJI, me profile: Shëndet Mendor, Psikologji Edukimi, Marrëdhënie Publike, Menaxhim i Organizatave, Marketing 0 8.78 6.70 7.74 62
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare SHKENCA POLITIKE, me profile: Administratë Publike, Partitë Politike, Sociologji Politike, Gazetari, Studime Europiane 0 7.81 7.21 7.51 62
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE, me profile: Siguri, Studime Europiane, Administratë Publike, Partitë Politike, Marrëdhënie Publike 0 8.50 7.43 7.97 40
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare JURIDIK I PËRGJITHSHËM 0 9.35 8.13 8.74 165
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës Informatikë Ekonomike me profil Financë dhe Bankë 0 9.78 8.79 9.28 125
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës Informatikë Ekonomike me profil Menaxhim Biznesi 0 8.78 8.45 8.61 100
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË" Fakulteti i Farmacisë Farmaci 27,36 10.00 8.24 9.12 50
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË" Fakulteti i Mjekësisë Fizioterapi 23,37 8.54 7.03 7.79 55
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË" Fakulteti i Mjekësisë Odontoiatri dhe Proteza Dentare 28,47 9.77 9.22 9.49 50
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË" Fakulteti i Mjekësisë Mjekësi 56,01 9.58 8.77 9.17 100
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË" Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale Ekonomi Ndërmarrjeje 22,62 7.83 7.25 7.54 60
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË" Fakulteti i Shkencave të Aplikuara Arkitekturë 28,2 9.69 9.12 9.40 23
UNIVERSITETI POLIS Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn Arkitekturë dhe Dizain Urban 43,2 6.40 5.61 6.00 80
UNIVERSITETI POLIS Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn Art dhe Dizajn 28,68 9.99 9.13 9.56 80
UNIVERSITETI POLIS Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn Inxhinieri Ndërtimi 27,57 9.33 9.06 9.19 50
UNIVERSITETI POLIS Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban Planifikim dhe Menaxhim Urban 27,33 9.56 8.66 9.11 45
UNIVERSITETI POLIS Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban Studime Mjedisore 18,57 5.88 6.50 6.19 40
UNIVERSITETI POLIS Fakulteti per Kerkim dhe Zhvillim Efiçencë Energjitike ( 2 vjeçar) 17,61 5.97 5.78 5.87 75
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave Mjekësore Infermieri 6 6.06 6.13 6.10 300
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave Mjekësore Fizioterapi 6,64 6.76 6.78 6.77 150
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave Mjekësore Farmaci 7,64 7.74 8.51 8.12 90
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave Mjekësore Stomatologji 8,35 8.33 8.94 8.64 100
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave Shoqërore Shkenca Politike-Administrative 4,83 5.61 6.51 6.06 60
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Financë-Bankë 5,92 6.27 6.16 6.21 90
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Menaxhim Biznesi 6,72 7.81 5.30 6.56 90
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Teknologji Informacioni 7,35 7.67 6.76 7.21 30
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Inxhinieri Kompjuterike 7,78 7.97 8.01 7.99 30
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Inxhinieri Elektronike 7,49 7.71 6.50 7.10 30
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Inxhinieri Mekatronike 6,65 6.70 6.75 6.72 30
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Inxhinieri Elektrike 6,54 7.03 6.49 6.76 30
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Dizajn 8,22 8.79 7.93 8.36 30
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Arkitekturë 7,21 7.03 7.75 7.39 25
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Arkitekturë 9,79 9.80 9.78 9.79 64
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Inxhinieri Ndërtimi 9,36 9.89 8.83 9.36 40
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Inxhinieri Kompjuterike 9,93 10.00 9.86 9.93 100
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Inxhinieri Elektronike dhe Komunikimi Dixhital 9,65 9.53 9.78 9.65 50
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative Ekonomiks 9,64 9.75 9.54 9.64 42
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative Financë - Bankë 9,8 9.97 9.62 9.80 80
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative Administrim Biznesi 9,23 9.82 8.65 9.23 56
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative Financë - Bankë (shqip) 8,97 9.41 8.54 8.97 46
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative Marketing Ndërkombëtar dhe Menaxhim Logjistik 9,47 9.56 9.39 9.47 46
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative Informatikë Ekonomike 9,79 9.85 9.74 9.79 80
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 9,36 9.62 9.09 9.36 32
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale Drejtësi 9,14 9.61 8.67 9.14 52
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 3984 6.27 6.24 6.25 17
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 3989 8.73 8.68 8.71 12
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 3983 7.61 8.14 7.88 18
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 3967 9.36 7.84 8.60 34
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 3993 6.96 6.79 6.87 8
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi me profil "Financë" 3964 8.35 7.80 8.08 37
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Marketing” 3992 8.91 7.56 8.23 9
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Menaxhim” 3990 9.35 8.14 8.75 11
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Ekonomiks” 3991 6.96 6.79 6.87 10
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Informatikës Shkenca Kompjuterike 3952 9.77 9.21 9.49 49
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Informatikës Sistemet e Informacionit 3992 9.84 9.35 9.59 10
  • Shpërndaj njoftimin: