universiteti fakulteti dega piket mesatare_3vite mesatare_mature mesatare_vkm pozicioni
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Gjuhë-Letërsi 882.4 9.1 7.72 8.41 16
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Histori 848.2 8.76 7.37 8.07 20
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Gjeografi 852 8.72 7.72 8.22 13
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Gazetari 881.6 9.24 7.12 8.18 39
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Arkeologji 843.8 8.88 6.67 7.77 14
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Biologji  919.08 9.53 8.9 9.22 21
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Bioteknologji 932.4 9.68 8.52 9.1 30
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Kimi 831.15 8.72 8.44 8.58 31
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Kimi Industriale dhe Mjedisore 753.95 8.17 6.85 7.51 42
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Kimi dhe Teknologji Ushqimore 899.8 9.64 7.62 8.63 15
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Matematikë 920.33 9.12 8.3 8.71 21
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Fizikë 656.38 6.89 7.11 7 66
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Informatikë 947.67 9.56 9.16 9.36 12
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 903.92 9.26 8.98 9.12 30
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Inxhinieri Matematike dhe Informatike 947 9.68 8.81 9.24 14
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja GjuhëAngleze 925.7037037 9.38 8.05 8.71 38
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Frënge 824.5433333 8.36 7.22 7.79 23
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Gjermane 925.7 9.33 8.63 8.98 10
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Italiane 856.6346154 8.69 7.11 7.9 23
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Greke 685.2856 6.96 5.9 6.43 42
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Turke 783.3 7.73 8.73 8.23 31
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Ruse 641.48 6.44 6.22 6.33 53
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhe- letersi dhe qyteterim Hispanik 813.5321569 8.17 7.79 7.98 9
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Psikologji  912.62 9.15 9.13 9.14 17
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Punë Sociale  856.96 9.2 8.08 8.64 40
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Filozofi 814.68 9.36 9.02 9.19 20
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Sociologji 849.25 8.7 8.08 8.39 20
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Shkenca Politike 874.66 9.47 7.59 8.53 54
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Administrim dhe Politika Sociale 875.88 8.82 8.6 8.71 28
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Administrim -Biznes 949.45 9.5 9.18 9.34 21
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Ekonomiks 941.15 9.58 9.02 9.3 40
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Financë 982.49 9.9 9.17 9.54 12
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Informatikë Ekonomike 975.32 9.8 9.61 9.71 23
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Drejtësisë Drejtësi  963.1 9.4 8.06 8.73 30
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Farmaci 138835.6667 9.87 9.17 9.52 3
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Dentare Stomatologji 139015.3333 9.86 9.34 9.6 5
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Infermieri e Përgjithshme 134790.3667 9.76 9.27 9.52 11
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Mami  142229.5 9.95 9.51 9.73 1
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Teknikë Laboratori 133936.3667 9.63 8.93 9.28 24
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Fizioterapi 133651.9333 9.14 9.69 9.42 14
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Logopedi 133936.3667 9.63 8.93 9.28 12
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Teknikë Imazherie 134726.2 9.82 9.18 9.5 16
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave Shoqërore Gjuhë -Letërsi 8.932 6.76 6.26 6.51 62
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave Shoqërore Gazetari dhe Komunikim 9.184823529 6.83 6.61 6.72 50
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave Shoqërore Histori 8.313454545 6.2 5.93 6.07 61
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave Shoqërore Gjeografi 8.730866667 6.52 6.2 6.36 51
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Informatikë 8.698666667 6.99 6.26 6.62 48
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri e Përgjithshme 13.03711111 9.89 7.47 8.68 3
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri (Mami)  12.391 9.44 7.03 8.23 3
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri (Fizioterapi) 12.361 9.44 7.03 8.23 8
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Psikologji 11.35633333 8.21 7.66 7.94 24
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Punë Sociale 11.04775 7.65 6.4 7.03 29
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Mësuesi për Arsimin Fillor 9.611956667 7.09 7.03 7.06 27
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Mësuesi për Arsimin  Parashkollor 10.738 8.01 6.37 7.19 9
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti Ekonomik Administrim - Biznes 9.996 7.3 8.15 7.73 48
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti Ekonomik Financë - Kontabilitet 11.1153 8.3 7.17 7.73 23
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti Ekonomik Turizem  9.449766667 7.31 7 7.16 58
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Angleze 11.6025 9.22 6.39 7.8 10
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Drejtësisë Drejtësi 8.6898 6.88 5.49 6.18 134
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri e pergjithshme 6.425 7.5 5.46 6.48 19
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Mësuesi për Arsimin Fiillor 4.8 6.44 5.61 6.02 25
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Mësuesi për Arsimin Parashkollor 5.82 7.15 5.07 6.11 19
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Administrim dhe Politika Sociale 8.137818182 8.17 7.39 7.78 11
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Teknologji Informacioni 7.06 6.45 6.38 6.42 31
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Infermier i Përgjithshëm 9.4385 9.78 8.97 9.38 2
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Biologji-Kimi 5.92 6.26 5.87 6.07 27
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Mami 8.0165 8.35 7.9 8.12 5
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Financë- Kontabilitet 6.784 6.65 6.88 6.77 47
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Menaxhim 6.300625 6.48 6.02 6.25 57
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi ne Marketing 5.895833333 5.99 6.11 6.05 62
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi ne Turizëm 5.816764706 5.91 6.5 6.21 60
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Gjuhë-Letërsi 6.350857143 6.49 6.39 6.44 41
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Histori - Gjeografi 7.089 7.49 6.56 7.02 18
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Arsimi fillor Klasa I- VI 6.675153846 7.55 6.11 6.83 23
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Arsim parashkollor 6.990123077 7.9 6.69 7.3 6
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Gjuhë Angleze 7.720285714 8.43 7.53 7.98 9
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Shkenca Kompjuterike 910.4866267 7.84 6.83 7.34 34
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Sistemet e Informacionit 746.2318768 8.22 7.27 7.74 41
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Teknologji Informacioni 855.3326667 8.06 5.52 6.79 38
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Informatikë -Anglisht 894.5146547 8 7.09 7.55 20
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Multimedia dhe Televizioni Dixhital 755.9852727 7.4 7.17 7.29 38
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Administrim Biznesi 811.7958511 8.53 7.7 8.12 42
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim - Marketing 804.3143333 8.89 7.19 8.04 37
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Shkenca Ekonomike 728.7818182 7.4 7.17 7.29 35
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Financë -Kontabilitet 865.4444444 8.07 6.35 7.21 11
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Bankë Financë 851.9875 7.42 6.78 7.1 16
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim Hotel Restorant 753.206383 6.9 8.16 7.53 31
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim Turizëm Kulturor 714.8577778 7.61 6.69 7.15 28
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim Turizëm Arkeologjik 656.7477778 7.18 5.95 6.57 30
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Gjuhë Angleze 868 8.5 7.72 8.11 12
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Mësuesi për Arsimin Fillor 850.0668756 9.09 6.49 7.79 12
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Mësuesi për Arsimin Parashkollor 791.3402694 8.43 7.15 7.79 15
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Gjuhë Letërsi -Anglisht 879.6597351 8.49 8.53 8.51 3
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Gjermanisht-Anglisht 928.367737 9.55 7.98 8.77 2
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Infermieri e Pergjithshme 923.9705649 9.46 8.3 8.88 5
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Mami 861.988587 8.51 8.81 8.66 3
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Fizioterapi 883.92 9.67 6.15 7.91 9
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Navigacion dhe Menaxhim Detar 680.4531915 6.88 6.73 6.8 15
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Specialist Elektrik (2- vjeçar) 700.7697674 6.68 7.33 7.01 14
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2- vjeçar) 653.3666667 5.88 7.18 6.53 19
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Asistencë Stomatologji(2- vjeçar) 762.5065217 8.28 6.68 7.48 9
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Menaxhim Ndërtimi (2- vjeçar) 650.8545455 5.66 7.35 6.51 28
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Menaxhim Transporti (2- vjeçar) 684.9020408 7.38 6.32 6.85 19
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Asistencë Ligjore (2- vjeçar) 737.9355556 7.32 7.44 7.38 14
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Asistencë Administrative (2- vjeçar) 695.7666667 7.58 6.33 6.96 13
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Teknologji Automobilash (2- vjeçar) 732.2666667 7.99 6.65 7.32 9
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Specialist Rrjetesh Kompjuterike (2-vjeçar) 674.2 5.9 7.58 6.74 25
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Informatikë Praktike (2- vjeçar) 647.0727273 5.64 7.3 6.47 23
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Drejtësi 907.2069565 8.8 8.32 8.56 16
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Shkenca Politike 820.4395833 8.59 7.27 7.93 20
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Administrim Publik 774.7645455 8.65 6.89 7.77 24
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Politikë Ekonomike 712.7357843 7.63 6.09 6.86 25
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Marrëdhënie me Publikun 780.2102273 7.77 8.06 7.91 29
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Histori 793.4891104 7.93 8 7.96 9
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) Inxhinieri Informatike 13515.75 9.86 9.34 9.6 10
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) Inxhinieri Elektronike 13529.425 9.72 9.42 9.57 11
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) Inxhinieri Telekomunikacioni 13225.639 9.91 8.74 9.33 23
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) 13252.8 9.89 8.73 9.31 5
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) Inxhinieri Elektrike (Energjitike) 13311.312 9.75 9.22 9.48 11
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Mekanike 13148.4 9.61 9.28 9.45 8
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Tekstile dhe Modë 11247.61 9.1 6.9 8 26
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Materiale 10590.6906 8.27 6.9 7.59 12
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Ndërtimi 12989.87585 9.7 8.59 9.14 21
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Hidroteknike 12509.35 9.63 8.31 8.97 9
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Mjedisi 12213.2 9.2 8.37 8.78 23
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Gjeodezi 12745.075 9.88 7.99 8.94 5
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) Arkitekturë (Arkitekt)  13058.465 9.67 8.82 9.25 15
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) Arkitekturë (Urbanist)  12962.86 9.48 9.2 9.34 8
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Shkencat e Tokës 9864.4 7.67 7.03 7.35 44
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Inxhinieri Gjeoinformatike 13459.6 9.8 9.28 9.54 2
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Inxhinieri Gjeoburimesh 10964.331 8.96 6.9 7.93 23
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Inxhinieri Gjeomjedis 11347.35 8.6 7.89 8.24 7
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike (FIM dhe IF) Inxhinieri Fizike 7119.2 6.74 5.75 6.25 62
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike (FIM dhe IF) Inxhinieri Matematike 11949.8575 9.16 7.39 8.28 32
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Kitarë 147.02 7.9 5.94 6.92 2
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Pedagogji Muzikore  94.96 7.45 6.38 6.91 3
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Veterinare Mjekësi Veterinare 8.293 7.75 8.8 8.27 10
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Veterinare Menaxhim Veterinar 6.174 6.66 7.06 6.86 26
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Menaxhim Agrobiznesi 7.65595 7.5 8.28 7.89 11
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Ekonomi dhe Politikë Agrare 7.72725 7.39 8.51 7.95 7
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Financë Kontabilitet 8.9154 9.69 9.28 9.48 4
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Ekonomiks i Aplikuar 8.3201 8.4 8.84 8.62 6
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Informatikë Biznesi 8.5908 8.97 8.95 8.96 6
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Menaxhim Turizmi rural 7.184 8.2 6.31 7.26 14
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Mbrojtje Bimësh 6.12 6.88 6.73 6.8 60
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Hortikulturë 5.886 6.47 6.61 6.54 76
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Prodhim Bimor 5.742 6.94 5.81 6.38 94
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi 4.3848 5.83 6.34 6.09 87
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit Teknologji Agroushqimore 7.0452 8.95 7.54 8.24 19
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit Vreshtari Enologji 5.32665 5.72 6.74 6.23 78
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Pyjore Mbarështim Pyjesh 6.138 7.71 5.93 6.82 32
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Pyjore Përpunim Druri 5.778 6.14 6.71 6.42 47
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Inxhinieri Mekanike 6.429666667 7.8 5.67 6.74 24
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Inxhinieri Navale 5.551444444 6.23 6.15 6.19 32
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Inxhinieri Elektrike 7.35825 7.83 7.45 7.64 10
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Informatike 6.344125 6.56 5.75 6.16 47
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Teknologji Informacioni 6.197666667 5.67 7.65 6.66 49
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Shkenca Kompjuterike 5.94425 6.31 5.8 6.05 43
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shendetit Publik Infermieri e pergjithshme 8.71 8.64 8.77 8.71 9
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shendetit Publik Infermieri Mami 8.26 9.03 7.49 8.26 6
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Gjuhe Shqipe dhe Letersi 6.584916667 6.63 7.24 6.93 40
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Drejtesi 7.127333333 7.15 7.89 7.52 60
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Gjuhe angleze 6.920666667 6.79 7.22 7 41
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Gjuhe italiane 5.9565 6.53 6.18 6.35 29
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Mesuesi per Arsimin Fillor 6.57925 6.75 7.03 6.89 46
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Mesuesi per arsimin Parashkollor 6.607 7.08 6.17 6.63 33
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Pedagogji e specializuar 7.946333333 7.72 7.74 7.73 15
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Histori-Gjeografi 6.5415 7.31 5.7 6.5 41
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Administrim biznesi 6.428125 6.13 7.19 6.66 93
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Marketing 6.231766667 5.65 7.31 6.48 62
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Menaxhim turizmi 6.1818 6.49 6.2 6.35 78
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë shqipe dhe Letërsi 68.83333333 7.55 5.34 6.44 48
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Histori - Gjeografi 69.03333333 7.42 6.15 6.79 47
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë Angleze 69.81666667 7.39 6.25 6.82 48
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gazetari 68.85 7.18 5.95 6.57 41
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gazetari dhe Gjuhë Angleze 59.42916667 6.05 5.97 6.01 37
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Teknologjitë e Informacionit 59.63333333 5.8 7.08 6.44 71
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Teknologji Laboratori(2 vjeçar) 62.75 6.04 5.77 5.9 16
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Infermieri e Përgjithshme 86.6 9.19 6.95 8.07 9
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Infermieri - Mami 76.4 8.12 7.2 7.66 16
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Fizioterapi 74.65 8.29 6.24 7.26 32
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Logopedi 67.65 7.31 6.52 6.91 39
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Imazheri 74.65 8.29 6.24 7.26 37
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Teknik Laboratori 73.3 7.6 8.94 8.27 36
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Mësuesi për Arsimin Fillor 68.25 7.48 6.59 7.03 59
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Mësuesi për Arsimin Parashkollor 68.04966667 7.3 7.88 7.59 25
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Edukim Qytetar 63.825 6.42 6.37 6.39 47
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Punonjës Social 65.05 7.53 6.86 7.19 37
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Filozofi - Sociologji 51.775 6.9 7.06 6.98 45
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Psikologji 68.875 7.03 5.84 6.44 54
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Administrim - Biznes 65.81 7.58 5.82 6.7 78
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Financë - Kontabilitet 71.96666667 7.31 7.04 7.17 52
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Informatikë Ekonomike 53.28541667 6.85 5.42 6.14 76
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Ekonomi Turizmi 55.87165 5.56 6.46 6.01 56
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Shkenca Juridike në Biznes 59.26666667 6.1 6.87 6.49 58
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Shkenca Juridike në Sektorin Publik 67.31666667 7.85 7.26 7.55 38
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Filozofi-Sociologji 6.676333333 6.77 6.14 6.46 35
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Psikologji Socilogji 849.1368728 8.4 7.85 8.12 16
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Ekspert ne Proceset e Formimit 764.5144861 7.92 6.31 7.12 11
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Agromjedis dhe Ekologji 7.002 8.58 6.99 7.78 17
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Agromekanizim 5.886 6.47 6.61 6.54 88
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) Inxhinieri Mekatronike 12659.2375 9.71 8.39 9.05 21
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Ekonomike 12294.55 8.86 9.35 9.1 32
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË"   Fakulteti i Inxhinierise  Inxhinieri Softuerike 7.34 7.84 6.83 7.34 35
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË"  Fakulteti i Ekonomisë  Administrim Biznesi dhe Teknologji Informacioni 6.5 6.92 6.07 6.5 12
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Elektro-Mekanikë (2 vjeçar) 5.95 6.48 5.41 5.95 70
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Teknologji Automjetesh (2 vjeçar) 5.91 5.66 6.17 5.91 83
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Mekatronikë (2 vjeçar) 5.9 6.42 5.39 5.9 42
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi (2 vjeçar) 5.92 5.94 5.9 5.92 58
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Teknologji Ndërtimi (2 vjeçar) 5.97 6.46 5.48 5.97 24
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Gjeodezi (2 vjeçar) 5.92 5.9 5.95 5.92 33
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS  Departamenti i Teknologjisë së Informacionit  Teknologji Informacioni dhe Komunikimi (2 vjeçar) 5.94 6.28 5.6 5.94 87
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS  Departamenti i Teknologjisë së Informacionit  Elektronikë (2 vjeçar) 5.91 5.66 6.17 5.91 71
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS  Departamenti i Teknologjisë së Informacionit  Database dhe Web Design (2 vjeçar) 5.92 6.33 5.51 5.92 69
KOLEGJI UNIVERSITAR LUARASI  Fakulteti i Drejtësisë  Drejtësi 62.2 6.1 6.34 6.22 120
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike  Drejtësi 65.3 6.65 6.41 6.53 34
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike  Shkenca Politike 63.1 6.4 6.21 6.31 22
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike  Psikologji 64.4 5.88 7 6.44 18
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike  Edukim Fizik e Sporte 27.2 7.26 6.33 6.8 82
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë  Manaxhim Biznesi 71 6.97 7.24 7.1 22
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë  Informatikë e Aplikuar 64.4 6.36 6.52 6.44 20
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë  Arkitekurë 26.12 6.72 6.33 6.53 15
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË"  Fakulteti i Shkencave Ekonomike  Shkenca Ekonomike me profil Administrim Biznesi 6.82 6.07 7.57 6.82 90
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË"  Fakulteti i Shkencave Ekonomike  Shkenca Ekonomike me profil Financë Bankë dhe Kontabilitet 6.76 7.1 6.43 6.76 64
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË"  Fakulteti i Shkencave Ekonomike  Shkenca Ekonomike me profil Biznes dhe Ligj 7.69 8.91 6.47 7.69 13
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË"  Fakulteti i Shkencave Ekonomike  Informatikë Biznesi 6.99 7 6.97 6.99 40
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale, dhe Politike Shkenca Politike dhe Administrative me profil Shkenca Politike 7.38 7.53 7.22 7.38 19
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale, dhe Politike Shkenca Politike dhe Administrative me profil Administratë Publike  7.34 6.62 8.06 7.34 21
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci 7.41 8.08 6.74 7.41 29
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Juridik 6.8 5.61 7.98 6.8 90
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale, dhe Politike Studime Psikosociale 7.31 7.04 7.58 7.31 19
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU)  ADMINISTRIM BIZNESI  Administrim-Biznesi me profil Menaxhim 61.75 7.2 7.71 7.45 7
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU)  ADMINISTRIM BIZNESI  Administrim-Biznesi me profil Marketing 68.05 8.21 7.53 7.87 4
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU)  ADMINISTRIM BIZNESI  Administrim-Biznesi me profil  Kontabilitet-Financë 57 6.58 6.92 6.75 11
UNIVERSITETI ALDENT  Fakulteti i Shkencave Dentare  Teknika Laboratorike Dentare 6702 6.95 6.33 6.64 39
UNIVERSITETI ALDENT  Fakulteti i Shkencave Dentare  Stomatologji 9184 9.25 9.07 9.16 35
UNIVERSITETI ALDENT  Fakulteti i Shkencave Mjekësore  Teknikë Laboratori Mjekësor 6830 7.49 5.84 6.66 53
UNIVERSITETI ALDENT  Fakulteti i Shkencave Mjekësore  Farmaci 8200 8.44 7.84 8.14 56
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit  Financë - Bankë 0 7.64 8.63 8.14 133
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit  Menaxhim Biznesi 0 8 7.22 7.61 111
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit  Informatikë Ekonomike me profil Financë dhe Bankë 0 6.69 6.08 6.39 82
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit  Informatikë Ekonomike me profil Menaxhim Biznesi 0 9.78 9.44 9.61 76
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit  Komunikim Dizajn 0 6.96 6.2 6.58 19
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit  Komunikim - Marrëdhënie Publike 0 8.8 7.7 8.25 56
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit  Shkenca Politike 0 6.72 6.24 6.48 65
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit  Marrëdhënie Ndërkombëtare 0 7.83 6.27 7.05 32
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit  Psikologji 0 7.34 6.9 7.12 57
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti Juridik  Jurist i Përgjithshëm 0 6.44 7.64 7.04 128
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË"  Fakulteti i Mjekësisë  Mjekësi 52.88 7.31 8.6 7.96 30
UNIVERSITETI POLIS  Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn  Arkitekturë dhe Dizain Urban 38.148 7.69 7.27 7.48 35
UNIVERSITETI POLIS  Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn  Art dhe Dizajn 33.558 7.01 6.14 6.58 39
UNIVERSITETI POLIS Fakulteti per Kerkim dhe Zhvillim Efiçencë Energjitike ( 2 vjeçar) 29.784 6.13 5.54 5.84 66
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave Mjekësore  Stomatologji 6.362166667 6.45 7.16 6.8 81
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Teknologji Informacioni 6.225666667 6.97 5.12 6.04 22
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Inxhinieri Kompjuterike 6.59925 7.13 6.29 6.71 21
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Inxhinieri Elektronike 6.179833333 5.37 6.86 6.12 30
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Inxhinieri Mekatronike 5.387 6.22 7.01 6.61 21
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Inxhinieri Elektrike 6.2825 6.33 6.18 6.25 18
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Dizajn 6.4245 7.73 6.85 7.29 23
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Arkitekturë 9.52 9.52 7.82 8.67 12
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Inxhinieri Ndërtimi 8.44 8.44 7.97 8.21 9
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Inxhinieri Kompjuterike 8.19 8.19 6.91 7.55 27
UNIVERSITETI EPOKA  Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative  Ekonomiks 8.74 8.74 8.31 8.52 12
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 7.55 7.55 6.88 7.21 21
UNIVERSITETI EPOKA  Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative  Administrim Biznesi 7.4 7.4 8.09 7.74 28
UNIVERSITETI EPOKA  Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative  Marketing Ndërkombëtar dhe Menaxhim Logjistik 7.09 6.74 7.09 6.92 27
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale  Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 14 7.25 6.03 6.64 14
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale  Psikologji 4 8.22 7.65 7.93 4
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale  Drejtësi 8 7.18 7.82 7.5 8
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 6 7.25 6.03 6.64 6
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  Administrim Biznesi me profil "Financë" 16 7.33 7.66 7.5 16
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 1 7.15 8.01 7.58 1
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 2 8.38 8.38 8.38 2
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 6 7.25 6.03 6.64 6
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË"   Fakulteti i Inxhinierise  Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni 6.76 6.67 6.86 6.76 42
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Shëndet Publik 134144.3507 9.56 9.62 9.59 13
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) Arkitekturë Interier dhe Dizajn 12845.56 9.41 9.28 9.34 12
  • Shpërndaj njoftimin: