universiteti fakulteti dega piket nr_kuotave_nenfaza_1 NrRendor
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Gjuhë-Letërsi 816 180 920
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Histori 744.2 180 895
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Gjeografi 763.4 180 703
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Gazetari 826.2 120 1319
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Arkeologji 702.4 100 573
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Biologji  798.17 100 1037
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Bioteknologji 805.17 100 1059
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Kimi 582.33 100 438
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Kimi Industriale dhe Mjedisore 541.67 100 377
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Kimi dhe Teknologji Ushqimore 618 100 701
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Matematikë 829 100 999
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Fizikë 624.78 100 279
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Informatikë 862.42 200 1015
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 838.13 100 1257
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Inxhinieri Matematike dhe Informatike 832.5 100 707
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja GjuhëAngleze 839.44 240 1940
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Frënge 577.1615686 140 434
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Gjermane 753.46 140 564
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Italiane 724.2941176 150 645
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Greke 585.4117647 85 181
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Turke 578.372549 85 281
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Ruse 558.7708333 85 87
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhe- letersi dhe qyteterim Hispanik 555.2631579 95 317
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Angleze (Sarandë) 587.26 50 54
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Psikologji  834.55 110 1199
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Punë Sociale  817.32 100 1034
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Filozofi 746.71 80 555
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Sociologji 797.4 81 781
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Shkenca Politike 824.66 100 1562
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Administrim dhe Politika Sociale 824.31 100 1081
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Administrim -Biznes 856.32 460 2598
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Ekonomiks 885.81 110 1788
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Financë 914.2 460 2229
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Informatikë Ekonomike 925.31 250 1701
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Administrim-Biznes (Sarandë) 537.02 100 92
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Drejtësisë Drejtësi  859.19 750 2617
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Mjekësi e Përgjithshme 139094.2 270 354
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Farmaci 134161.5333 100 839
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Dentare Stomatologji 136797.5 100 633
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Infermieri e Përgjithshme 124306.4667 240 871
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Mami  122349.0333 32 213
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Teknikë Laboratori 130291.2333 42 835
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Fizioterapi 129941.9333 43 546
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Logopedi 132313.3 21 288
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Teknikë Imazherie 130551.1667 45 616
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave Shoqërore Gjuhë -Letërsi 6.370714286 100 384
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave Shoqërore Gazetari dhe Komunikim 5.937058824 73 479
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave Shoqërore Histori 7.236176471 85 238
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave Shoqërore Gjeografi 6.096764706 90 280
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Matematikë 9.466333333 68 122
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Fizikë 7.089071429 60 44
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Informatikë 6.025 85 332
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Biologji -Kimi 8.676 80 212
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri e Përgjithshme 10.3565 85 429
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri (Mami)  8.82 80 268
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri (Fizioterapi) 10.18733333 30 351
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Psikologji 9.070833333 60 678
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Punë Sociale 8.9789 60 708
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Mësuesi për Arsimin Fillor 8.103666667 60 538
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Mësuesi për Arsimin  Parashkollor 8.981583333 60 314
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Edukim Fizik dhe Sporte 32.349 70 72
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Pedagogji muzikore 63.18 30 3
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Pikturë e grafikë 80.829 30 8
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti Ekonomik Administrim - Biznes 6.248833333 120 700
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti Ekonomik Financë - Kontabilitet 7.08 120 408
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti Ekonomik Turizem  6.42 100 738
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Angleze 9.04225 70 495
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Italiane 8.431888889 60 132
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Gjermane 7.17625 60 58
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Frënge 7.130979167 60 35
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Drejtësisë Drejtësi 6.694 300 689
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Biologji -Kimi 5.735 40 56
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Fizikë dhe Teknologji Informacioni 5.930333333 30 24
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Matematikë-Informatikë 4.269375 35 30
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Teknologji Informacioni 5.78375 45 75
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri e pergjithshme 5.605 70 170
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri Mami 5.58 40 71
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Histori - Gjeografi 5.28 50 91
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Gjuhë -Letërsi Shqipe 5.544916667 40 89
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Gjuhë Letërsi Angleze 5.6021 40 79
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Gjuhë Letërsi Italiane 6.264708333 25 11
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek 6.395 25 10
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Mësuesi për Arsimin Fiillor 4.865 45 117
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Mësuesi për Arsimin Parashkollor 5.318625 45 89
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti Ekonomik Kontabilitet - Financë  4.1185 60 110
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti Ekonomik Administrim –Publik 5.694786 60 110
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti Ekonomik Ekonomi Turizem 3.97 40 116
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Administrim dhe Politika Sociale 6.246 60 319
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Matematikë- Fizikë 7.603 32 44
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Matematikë Informatikë 6.758333333 32 84
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Teknologji Informacioni 6.76125 56 205
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Infermier i Përgjithshëm 6.8025 90 324
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Biologji-Kimi 6.035 49 132
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Mami 6.0022 40 181
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Financë- Kontabilitet 5.97625 110 245
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Menaxhim 5.92 90 294
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi ne Marketing 5.8555 80 285
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi ne Turizëm 5.72 80 243
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Gjuhë-Letërsi 6.359666667 50 185
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Histori - Gjeografi 6.194142857 50 254
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Arsimi fillor Klasa I- VI 5.004072727 53 285
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Arsim parashkollor 4.69528 25 218
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Gjuhë Angleze 4.8686 60 248
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Gjuhë dhe Kulturë Frënge 5.985428571 30 8
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Bujqësisë Agroushqim 5.884285714 48 88
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Bujqësisë Inxhinieri Agronomike 5.869375 60 44
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Bujqësisë Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë 5.939285714 40 36
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Bujqësisë Agrobiznes 6.171272727 50 51
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Shkenca Kompjuterike 562.115 100 381
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Sistemet e Informacionit 585.1741567 100 193
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Teknologji Informacioni 689.9601891 100 380
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Matematikë -Informatikë 581.4179592 100 126
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Informatikë -Anglisht 594.9747586 65 228
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Multimedia dhe Televizioni Dixhital 610.3313636 65 232
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Administrim Biznesi 7113.956522 70 635
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim - Marketing 6602.897727 70 711
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Shkenca Ekonomike 6300 85 210
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Financë -Kontabilitet 6448.113636 88 489
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Bankë Financë 6016.333333 88 528
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim Hotel Restorant 6354.615385 60 445
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim Turizëm Kulturor 6022.325581 60 418
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim Turizëm Arkeologjik 6017.083333 60 143
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Gjuhë Angleze 699.24 70 452
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Mësuesi për Arsimin Fillor 732.34 60 525
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Mësuesi për Arsimin Parashkollor 706.52 45 319
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Gjuhë Letërsi -Anglisht 664.7688822 80 339
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Gjermanisht-Anglisht 661.51 40 173
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Infermieri e Pergjithshme 775.7833 91 406
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Mami 727.953063 46 184
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Fizioterapi 726.3259259 46 407
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Navigacion dhe Menaxhim Detar 6040.352941 46 153
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Specialist Elektrik (2- vjeçar) 6073.104167 44 230
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2- vjeçar) 5919.840909 44 222
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Asistencë Stomatologji(2- vjeçar) 612.5963914 45 214
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Menaxhim Ndërtimi (2- vjeçar) 5938.44186 44 281
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Menaxhim Transporti (2- vjeçar) 6006.694444 44 255
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Asistencë Ligjore (2- vjeçar) 6257.863636 35 231
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Asistencë Administrative (2- vjeçar) 5989.941176 35 214
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Teknologji Automobilash (2- vjeçar) 6223.555556 44 197
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Specialist Rrjetesh Kompjuterike (2-vjeçar) 5971.591837 35 284
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Informatikë Praktike (2- vjeçar) 5977.043478 35 215
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Drejtësi 6.651666667 170 734
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Shkenca Politike 669.4272222 70 566
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Administrim Publik 637.49874 70 582
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Politikë Ekonomike 583.6103333 70 200
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Marrëdhënie me Publikun 698.4106977 70 705
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Histori 666.1633333 70 278
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) Inxhinieri Informatike 12998.3 100 873
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) Inxhinieri Elektronike 12729.185 100 978
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) Inxhinieri Telekomunikacioni 12564.3 100 1329
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) 11257.8 70 284
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) Inxhinieri Elektrike (Energjitike) 11657.8 70 534
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Mekanike 10408.3 145 604
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Tekstile dhe Modë 9747.78 70 560
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Materiale 6590.65 55 165
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Ndërtimi 12208.81288 100 1032
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Hidroteknike 10974.39 50 391
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Mjedisi 11282.26 50 585
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Gjeodezi 10877.1 50 291
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) Arkitekturë (Arkitekt)  12629.84 105 770
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) Arkitekturë (Urbanist)  12019.3675 55 470
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Shkencat e Tokës 7839.063 70 145
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Inxhinieri Gjeoinformatike 7842.38 70 258
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Inxhinieri Gjeoburimesh 6050.9 100 393
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Inxhinieri Gjeomjedis 8050.68 60 338
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike (FIM dhe IF) Inxhinieri Fizike 7890.575 80 186
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike (FIM dhe IF) Inxhinieri Matematike 6424.75 80 496
UNIVERSITETI I SPORTEVE I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes Shkencat e Lëvizjes 51.5 150 150
UNIVERSITETI I SPORTEVE I TIRANËS Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit 41 144 183
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Muzikologji 92.3 3 3
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Kompozim 139.6 4 4
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Dirizhim 156.46 3 1
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Piano 158.62 6 3
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Violinë 157.1 8 8
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Violonçel  162.76 2 1
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Violë 137.96 4 2
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Kitarë 137.22 6 4
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Kontrabas 131.9 3 2
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Flaut 170.39 3 1
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Klarinetë 141.4 4 4
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Fagot 159.38 3 2
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Korno 158.64 3 2
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Kanto 108.36 13 13
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Pedagogji Muzikore  92.52 15 15
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Arteve të Bukura Pikturë 105.37 66 69
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Arteve të Bukura Skulpturë 130.83 12 12
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Artit Skenik Regji Filmi dhe TV 131.48 16 14
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Artit Skenik Regji 100.74 14 12
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Artit Skenik Aktrim 152.98 16 12
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Artit Skenik Koreografi 97.88 16 13
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Artit Skenik Skenografi -Kostumografi 127.56 16 12
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Veterinare Mjekësi Veterinare 6.642 115 512
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Veterinare Menaxhim Veterinar 5.274 65 315
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Menaxhim Agrobiznesi 6.31845 120 605
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Ekonomi dhe Politikë Agrare 6.23295 90 414
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Financë Kontabilitet 7.7634 120 535
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Ekonomiks i Aplikuar 7.01955 90 421
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Informatikë Biznesi 7.0623 90 496
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Menaxhim Turizmi rural 6.16455 90 493
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Mbrojtje Bimësh 5.409 120 419
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Hortikulturë 4.3704 120 236
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Prodhim Bimor 5.436 120 214
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Zootkn dhe Biznes Blegtoral 5.463 120 116
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi 4.464 120 168
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit Teknologji Agroushqimore 6.0192 102 572
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit Vreshtari Enologji 4.392 104 170
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Pyjore Mbarështim Pyjesh 3.9501 65 299
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Pyjore Përpunim Druri 5.445 65 175
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Inxhinieri Mekanike 5.339 55 161
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Inxhinieri Navale 5.463111111 40 111
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Inxhinieri Elektrike 5.315 50 192
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Navigacion 5.7855 50 102
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Biologji 6.095375 65 190
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Kimi 5.717 30 34
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Fizike 654.9083333 30 15
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Matematike 5.227833333 37 57
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Informatike 5.788166667 60 187
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Teknologji Informacioni 5.75 60 183
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Shkenca Kompjuterike 5.870833333 60 170
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shendetit Publik Infermieri e pergjithshme 6.25 190 753
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shendetit Publik Infermieri Mami 6.05 90 344
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Gjuhe Shqipe dhe Letersi 5.963666667 80 349
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Drejtesi 4.945 165 660
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Gjuhe angleze 5.475666667 90 355
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Gjuhe italiane 5.7705 40 114
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Mesuesi per Arsimin Fillor 5.924333333 70 482
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Mesuesi per arsimin Parashkollor 4.179 60 348
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Pedagogji e specializuar 6.662166667 25 272
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Histori-Gjeografi 6.04375 70 300
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Finance 6.2251 200 375
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Kontabilitet 6.111285714 100 202
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Administrim biznesi 5.7339 140 624
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Marketing 6.168416667 70 392
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Ekonomiks 5.764785714 125 348
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Menaxhim turizmi 5.8111 90 515
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë shqipe dhe Letërsi 59.65273333 90 361
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Histori - Gjeografi 58 80 366
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjeografi dhe Gjuhë Italiane 53.35 48 42
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Histori dhe gjuhe germane 50.25 28 20
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë Angleze 50.4 105 422
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë Frënge 48.3 33 28
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë Italiane 47.18333333 58 107
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gazetari 60.96666667 58 429
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gazetari dhe Gjuhë Angleze 60.55 58 140
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Biologji - Kimi 59.9 90 169
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Matematikë - Fizikë 58.6 70 73
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Teknologjitë e Informacionit 45.72083333 120 347
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Teknologji Laboratori(2 vjeçar) 55.525 60 254
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Matematikë Informatike 59.10833333 70 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Infermieri e Përgjithshme 68.8 185 673
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Infermieri - Mami 56.85 110 428
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Fizioterapi 54.9 90 811
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Logopedi 53.9 70 373
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Imazheri 56.85 90 640
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Teknik Laboratori 55.8 95 454
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Mësuesi për Arsimin Fillor 57.41666667 115 648
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Mësuesi për Arsimin Parashkollor 55.08333333 90 467
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Edukim Qytetar 44.45 70 358
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Punonjës Social 51.98333333 75 670
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Filozofi - Sociologji 44.15 70 222
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Psikologji 55.64166667 75 650
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Edukim Fizik dhe Sporte 5.857142857 80 80
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Administrim - Biznes 50.4625 120 593
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Financë - Kontabilitet 44.25 120 385
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Ekonomia dhe e Drejta 59.73333333 120 289
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Informatikë Ekonomike 49.5125 120 275
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Ekonomi Turizmi 44.1 80 331
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Administrim Biznesi dhe Inxhinieri 49.44875 80 184
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Shkenca Juridike në Biznes 53.95833333 80 309
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Shkenca Juridike në Sektorin Publik 55.55 80 343
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Filozofi-Sociologji 5.903 50 258
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Psikologji Socilogji 727.8571395 60 520
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Ekspert ne Proceset e Formimit 625.7209202 55 192
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Agromjedis dhe Ekologji 5.0544 130 646
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Agromekanizim 5.2155 120 203
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) Inxhinieri Mekatronike 11494.2 70 505
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë gjermane 49.17666667 28 38
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Ekonomike 11085.18 85 818
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË"   Fakulteti i Inxhinierise  Inxhinieri Softuerike 6.19 78 155
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË"  Fakulteti i Ekonomisë  Administrim Biznesi 8.21 20 22
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË"  Fakulteti i Ekonomisë  Administrim Biznesi dhe Teknologji Informacioni 7.35 20 71
AKADEMIA E FILMIT DHE MULTIMEDIAS MARUBI  Film dhe Media  Specialist i lartë në Film dhe Media me profil  Kamera 43 10 1
AKADEMIA E FILMIT DHE MULTIMEDIAS MARUBI  Film dhe Media  Specialist i lartë në Film dhe Media me profil Montazh 43 10 1
KOLEGJI UNIVERISTAR "REALD"  Fakulteti i Shkencave Humane   Menaxhim 6.08 35 45
KOLEGJI UNIVERISTAR "REALD"  Fakulteti i Shkencave Humane   Financë 6.65 30 13
KOLEGJI UNIVERISTAR "REALD"  Fakulteti i Shkencave Mjekesore   Infermieri 6.15 54 50
KOLEGJI UNIVERISTAR "REALD"  Fakulteti i Shkencave Mjekesore   Fizioterapi 6.3 40 73
KOLEGJI UNIVERISTAR "REALD"  Fakulteti i Shkencave Mjekesore   Farmaci 6.85 40 21
KOLEGJI UNIVERISTAR "REALD"  Fakulteti i Shkencave Mjekesore   Stomatologji 6.13 30 36
KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT  Fakulteti i Drejtesise  Drejtësi 614 50 41
KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT  Fakulteti i Drejtesise  E Drejtë Biznesi 645 70 26
KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT  Fakulteti i Ekonomisë  Ekonomi me profil "Financë Kontabilitet" 675 65 27
KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT  Fakulteti i Ekonomisë  Ekonomi me profil "Administrim Biznesi" 605 65 66
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Elektro-Mekanikë (2 vjeçar) 4.94 84 711
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Teknologji Automjetesh (2 vjeçar) 5.23 118 640
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Mekatronikë (2 vjeçar) 5.36 48 352
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi (2 vjeçar) 5.29 81 463
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Teknologji Ndërtimi (2 vjeçar) 5.48 29 400
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS  Departamenti i Teknologjisë së Informacionit  Teknologji Informacioni dhe Komunikimi (2 vjeçar) 5.27 116 890
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS  Departamenti i Teknologjisë së Informacionit  Elektronikë (2 vjeçar) 5.34 82 641
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS  Departamenti i Teknologjisë së Informacionit  Database dhe Web Design (2 vjeçar) 5.42 80 521
KOLEGJI PROFESIONAL PRIVAT  "IVOCLAR VIVADENT & PARTNERS" FAKULTETI I TEKNIKAVE DENTARE TEKNIKË E LARTË DENTARE 6.2 26 21
SHKOLLA E LARTË "NEHEMIAH GATEWAY"  Fakulteti Biznes dhe Teknologji  Biznes dhe Ekonomi 70.25 13 3
KOLEGJI UNIVERSITAR "Bedër"  Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit    Arsimi Parashkollor dhe Fillor 52.08 35 14
KOLEGJI UNIVERSITAR "Bedër"  Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit   Gjuhë dhe Letërsi Angleze 50 60 45
KOLEGJI UNIVERSITAR "Bedër"  Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit   Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji 48.02 30 18
KOLEGJI UNIVERSITAR "Bedër" Fakulteti i Shkencave Humane Drejtësi 55.23 60 36
KOLEGJI UNIVERSITAR "Bedër" Fakulteti i Shkencave Humane Shkenca Islame 78.09 30 8
KOLEGJI UNIVERSITAR "Bedër" Fakulteti i Shkencave Humane Shkenca Komunikimi 48 60 38
KOLEGJI UNIVERSITAR "Logos"  Fakulteti Ekonomik  Menaxhim Biznes 6.14 50 50
KOLEGJI UNIVERSITAR "Logos"  Fakulteti Ekonomik  Menaxhim Turizmi 6.2 30 38
KOLEGJI UNIVERSITAR "Logos"  Fakulteti i Shkencave te Aplikuara  Informatikë e Zbatuar 6.74 35 17
KOLEGJI UNIVERSITAR LUARASI  Fakulteti Ekonomik  Administrim Biznes 64 100 109
KOLEGJI UNIVERSITAR LUARASI  Fakulteti Ekonomik  Financë Bankë 64.4 100 84
KOLEGJI UNIVERSITAR LUARASI  Fakulteti i Drejtësisë  Drejtësi 61.2 160 224
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike  Drejtësi 66.6 40 79
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike  Shkenca Politike 67.1 27 42
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike  Psikologji 62.7 22 41
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike  Edukim Fizik e Sporte 24.04 145 277
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë  Financë-Kontabilitet 70.8 33 29
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë  Manaxhim Biznesi 60.4 27 86
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë  Informatikë e Aplikuar 78.7 22 14
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë  Arkitekurë 25.64 20 36
KOLEGJI UNIVERSITAR WISDOM  Fakulteti i Drejtësisë  Drejtësi 79.64 60 17
KOLEGJI UNIVERSITAR WISDOM  Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore  Menaxhim Biznesi 70.68 40 17
KOLEGJI UNIVERSITAR WISDOM  Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore  Financë-Bankë 79.68 15 7
KOLEGJI UNIVERSITAR WISDOM  Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore  Psikologji 68.16 30 13
SHKOLLA PRIVATE E ARSIMIT TË LARTË "PAVARËSIA"  Fakulteti i Ekonomise dhe Shkencave Shoqerore  Drejtësi 6.24 77 45
SHKOLLA PRIVATE E ARSIMIT TË LARTË "PAVARËSIA"  Fakulteti i Ekonomise dhe Shkencave Shoqerore  Ekonomi 6.08 70 43
SHKOLLA PRIVATE E ARSIMIT TË LARTË "PAVARËSIA"  Fakulteti i Ekonomise dhe Shkencave Shoqerore  Shkenca Politike 7.24 27 17
SHKOLLA PRIVATE E ARSIMIT TË LARTË "PAVARËSIA"  Fakulteti i Shkencave te Aplikuara  Inxhinieri Informatike 7.03 46 11
SHKOLLA PRIVATE E ARSIMIT TË LARTË "PAVARËSIA"  Fakulteti i Shkencave te Aplikuara  Arkitekturë 6.9 25 19
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  Administrim Biznesi 677 44 32
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  Informatikë Ekonomike 600 40 53
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA  Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara  Inxhinieri Ndërtimi 655 41 31
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA  Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara  Inxhinieri Kompjuteike 593.1 61 63
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË"  Fakulteti i Shkencave Ekonomike  Shkenca Ekonomike me profil Administrim Biznesi 6.01 150 301
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË"  Fakulteti i Shkencave Ekonomike  Shkenca Ekonomike me profil Financë Bankë dhe Kontabilitet 6.18 80 156
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË"  Fakulteti i Shkencave Ekonomike  Shkenca Ekonomike me profil Biznes dhe Ligj 6.05 20 81
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË"  Fakulteti i Shkencave Ekonomike  Informatikë Biznesi 6.29 60 126
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale, dhe Politike Shkenca Politike dhe Administrative me profil Shkenca Politike 6.44 26 77
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale, dhe Politike Shkenca Politike dhe Administrative me profil Administratë Publike  6.05 27 113
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci 6.21 41 167
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Juridik 6.01 130 284
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale, dhe Politike Studime Psikosociale 6.34 25 84
KOLEGJI UNIVERSITAR "QIRIAZI"  Fakulteti i Drejtësisë  E Drejtë Biznesi 6.63 133 15
KOLEGJI UNIVERSITAR "QIRIAZI"  Fakulteti i Ekonomisë  Menaxhim Biznesi 6.65 108 25
KOLEGJI UNIVERSITAR "QIRIAZI"  Fakulteti i Ekonomisë  Finance 6.76 108 8
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU)  ADMINISTRIM BIZNESI  Administrim-Biznesi me profil Menaxhim 12.6 25 104
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU)  ADMINISTRIM BIZNESI  Administrim-Biznesi me profil Marketing 0.3 25 92
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU)  ADMINISTRIM BIZNESI  Administrim-Biznesi me profil  Kontabilitet-Financë 27.15 25 87
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU)  E DREJTE BIZNESI  E Drejta e Biznesit 52 35 24
UNIVERSITETI ALDENT  Fakulteti i Shkencave Dentare  Teknika Laboratorike Dentare 5700.333333 70 154
UNIVERSITETI ALDENT  Fakulteti i Shkencave Dentare  Stomatologji 6207.666667 100 322
UNIVERSITETI ALDENT  Fakulteti i Shkencave Mjekësore  Infermieri e Përgjithshme 5597.333333 195 186
UNIVERSITETI ALDENT  Fakulteti i Shkencave Mjekësore  Fizioterapi 5873.5 155 231
UNIVERSITETI ALDENT  Fakulteti i Shkencave Mjekësore  Teknikë Laboratori Mjekësor 6100.125 75 147
UNIVERSITETI ALDENT  Fakulteti i Shkencave Mjekësore  Farmaci 6734.583333 80 199
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit  Financë - Bankë 0 200 438
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit  Menaxhim Biznesi 0 175 511
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit  Informatikë Ekonomike me profil Financë dhe Bankë 0 125 303
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit  Informatikë Ekonomike me profil Menaxhim Biznesi 0 100 226
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit  Komunikim Dizajn 0 35 105
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit  Komunikim - Marrëdhënie Publike 0 75 190
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit  Shkenca Politike 0 70 220
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit  Marrëdhënie Ndërkombëtare 0 50 279
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit  Psikologji 0 70 112
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti Juridik  Jurist i Përgjithshëm 0 175 340
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË"  Fakulteti i Farmacisë  Farmaci 42.34 50 24
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË"  Fakulteti i Mjekësisë  Infermieristikë 30.93 80 21
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË"  Fakulteti i Mjekësisë  Fizioterapi 24.31 45 17
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË"  Fakulteti i Mjekësisë  Odontoiatri dhe Proteza Dentare 38.5 50 25
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË"  Fakulteti i Mjekësisë  Mjekësi 49.62 70 87
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË"  Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale  Ekonomi Ndërmarrjeje 37.64 50 11
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË"  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara  Arkitekturë 48.5 40 16
UNIVERSITETI POLIS  Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn  Arkitekturë dhe Dizain Urban 36.363 80 222
UNIVERSITETI POLIS  Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn  Art dhe Dizajn 32.385 80 212
UNIVERSITETI POLIS  Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn  Inxhinieri Ndërtimi 34.119 40 84
UNIVERSITETI POLIS  Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban  Planifikim dhe Menaxhim Urban 38.505 50 51
UNIVERSITETI POLIS  Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban  Studime Mjedisore 32.844 40 32
UNIVERSITETI POLIS Fakulteti per Kerkim dhe Zhvillim Efiçencë Energjitike ( 2 vjeçar) 26.418 80 276
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave Mjekësore  Infermieri 5.726 350 180
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave Mjekësore  Fizioterapi 6.014 165 199
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave Mjekësore  Farmaci 5.9535 100 165
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave Mjekësore  Stomatologji 6.080833333 100 219
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave Shoqërore  Shkenca Juridike 5.545 120 108
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave Shoqërore  Shkenca Politike-Administrative 5.447 70 57
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave Shoqërore  Psikologji e Përgjithshme 5.776 80 56
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave Shoqërore  Mësuesi për Arsimin Parashkollor 6.119636667 110 35
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave Shoqërore  Mësuesi për Arsimin Fillor 6.013666667 110 59
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave Shoqërore  Anglisht 7.323666667 75 44
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Financë-Bankë 5.3245 125 99
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Menaxhim Biznesi 5.841333333 125 154
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Teknologji Informacioni 5.116833333 25 66
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Inxhinieri Kompjuterike 6.13225 25 46
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Inxhinieri Elektronike 5.241833333 32 62
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Inxhinieri Mekatronike 5.64225 25 29
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Inxhinieri Elektrike 5.8865 25 40
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Dizajn 5.462 30 83
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Arkitekturë 6.536083333 20 32
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Arkitekturë 7.36 54 188
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Inxhinieri Ndërtimi 6.98 36 98
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Inxhinieri Kompjuterike 7.67 83 261
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Inxhinieri Elektronike dhe Komunikimi Dixhital 7.8 73 172
UNIVERSITETI EPOKA  Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative  Ekonomiks 8.62 36 30
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 7.62 36 100
UNIVERSITETI EPOKA  Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative  Financë - Bankë 7.92 114 249
UNIVERSITETI EPOKA  Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative  Administrim Biznesi 7.72 56 164
UNIVERSITETI EPOKA  Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative  Financë - Bankë (shqip) 6.55 58 122
UNIVERSITETI EPOKA  Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative  Marketing Ndërkombëtar dhe Menaxhim Logjistik 7.5 46 154
UNIVERSITETI EPOKA  Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative  Informatikë Ekonomike 7.38 114 231
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Informatikës Shkenca Kompjuterike 69 49 69
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale  Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 17 17 17
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale  Psikologji 6 6 6
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale  Drejtësi 62 15 62
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  Administrim Biznesi 24 30 24
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 13 9 13
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  Administrim Biznesi me profil "Financë" 31 33 31
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 77 7 77
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 58 7 58
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 33 8 33
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË"   Fakulteti i Inxhinierise  Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni 6.27 54 136
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË"  Fakulteti i Ekonomisë  Financë dhe Kontabilitet 7.21 50 47
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  Financë 799 28 11
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA  Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara  Arkitekture 531 22 28
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Shëndet Publik 130291.2333 20 369
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) Arkitekturë Interier dhe Dizajn 12151.3 30 302
  • Shpërndaj njoftimin: