universiteti fakulteti dega piket mesatare 3vite mesatare mature mesatare vkm pozicioni
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Gjuhë-Letërsi 899 9.3 7.75 8.53 180
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Histori 861.8 8.87 7.61 8.24 180
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Gjeografi 853.6 8.65 8.08 8.36 180
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Gazetari 935.4 9.39 9.21 9.3 120
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Arkeologji 883.8 9.11 7.75 8.43 100
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Biologji  965.68 9.76 9.49 9.63 100
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Bioteknologji 979.17 9.93 9.42 9.67 100
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Kimi 946.67 9.86 8.53 9.2 100
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Kimi Industriale dhe Mjedisore 919 9.67 7.74 8.7 100
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Kimi dhe Teknologji Ushqimore 937.5 9.58 8.79 9.18 100
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Matematikë 976 9.91 9.13 9.52 100
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Fizikë 943.75 9.7 9.67 9.68 100
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Informatikë 959.08 9.64 9.1 9.37 200
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 970 9.87 9.24 9.56 100
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Inxhinieri Matematike dhe Informatike 969.5 9.89 9.02 9.45 100
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja GjuhëAngleze 951.6923077 9.62 8.51 9.07 240
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Frënge 845.6122449 8.65 6.71 7.68 140
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Gjermane 900.9807692 9.13 7.93 8.53 140
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Italiane 854.3980769 8.59 8.11 8.35 150
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Greke 718.64 7.21 6.93 7.07 85
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Turke 791.9791667 7.97 7.45 7.71 85
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Ruse 591.5833333 5.82 6.73 6.28 85
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhe- letersi dhe qyteterim Hispanik 804 8.13 7.18 7.65 95
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Angleze (Sarandë) 589.516129 5.79 7.08 6.44 50
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Psikologji  934.38 9.64 9.13 9.39 110
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Punë Sociale  901.85 8.73 9.22 8.97 100
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Filozofi 863.98 8.33 8.93 8.63 80
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Sociologji 893.15 9.25 8.56 8.91 81
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Shkenca Politike 948.13 9.55 9.53 9.54 100
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Administrim dhe Politika Sociale 920.1 9.64 8.79 9.21 100
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Administrim -Biznes 955.86 9.77 9.1 9.43 460
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Ekonomiks 986.85 9.98 8.99 9.49 110
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Financë 978.66 9.8 9.28 9.54 460
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Informatikë Ekonomike 986.2 9.95 9.43 9.69 250
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Drejtësisë Drejtësi  945.88 9.35 8.31 8.83 750
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Mjekësi e Përgjithshme 139803.7667 9.9 9.56 9.73 270
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Farmaci 140940.5667 9.9 9.71 9.81 100
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Dentare Stomatologji 141392.545 9.8 9.63 9.72 100
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Infermieri e Përgjithshme 133127.8667 9.75 9.09 9.42 240
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Mami  134195.7167 9.71 9.09 9.4 32
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Teknikë Laboratori 141219.1667 9.94 9.57 9.76 42
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Fizioterapi 140085.1667 9.84 9.51 9.67 43
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Logopedi 140635.3667 9.9 9.7 9.8 21
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Teknikë Imazherie 140181.5333 9.99 9.58 9.79 45
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave Shoqërore Gjuhë -Letërsi 11.02978947 8.29 6.51 7.4 100
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave Shoqërore Gazetari dhe Komunikim 11.550875 8.45 7.99 8.22 73
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave Shoqërore Histori 10.26035294 7.9 6.14 7.02 85
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave Shoqërore Gjeografi 10.18335294 7.82 5.84 6.83 90
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Matematikë 11.4744 8.87 8.14 8.51 68
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Informatikë 11.22566667 8.96 6.8 7.88 85
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Biologji -Kimi 11.84011111 9.02 7.12 8.07 80
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri e Përgjithshme 12.348 8.91 8.18 8.54 85
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri (Mami)  11.112 8.29 7.42 7.85 80
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri (Fizioterapi) 12.70111111 9.28 8.72 9 30
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Psikologji 12.39544444 9.09 7.51 8.3 60
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Punë Sociale 12.334 8.69 7.74 8.22 60
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Mësuesi për Arsimin Fillor 11.22566667 8.59 8.16 8.37 60
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Mësuesi për Arsimin  Parashkollor 11.43333333 8.32 6.89 7.6 60
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Edukim Fizik dhe Sporte 32.448 6.39 6.93 6.66 70
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti Ekonomik Administrim - Biznes 11.79033333 8.61 8 8.31 120
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti Ekonomik Financë - Kontabilitet 12.13823333 8.75 8.29 8.52 120
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti Ekonomik Turizem  11.235 8.33 8.74 8.53 100
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Angleze 12.264 8.91 8.18 8.54 70
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Italiane 10.451 8.04 6.77 7.4 60
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Gjermane 6.15875 6.59 5.56 6.08 60
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Drejtësisë Drejtësi 10.5868 7.82 7.03 7.43 300
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Biologji -Kimi 6.2725 6.56 5.79 6.17 40
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Teknologji Informacioni 6.488583333 7.37 5.69 6.53 45
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri e pergjithshme 6.79 7.06 6.36 6.71 70
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri Mami 6.5485 6.87 6.88 6.87 40
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Histori - Gjeografi 6.351666667 6.96 6.28 6.62 50
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Gjuhë -Letërsi Shqipe 6.749433333 7.27 7.54 7.4 40
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Gjuhë Letërsi Angleze 7.029958333 6.45 7.27 6.86 40
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Mësuesi për Arsimin Fiillor 6.56185125 6.55 7.43 6.99 45
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Mësuesi për Arsimin Parashkollor 6.412875 6.47 5.97 6.22 45
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti Ekonomik Kontabilitet - Financë  6.629625 6.44 7.21 6.83 60
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti Ekonomik Administrim –Publik 6.701125 6.87 6.81 6.84 60
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti Ekonomik Ekonomi Turizem 6.84125 7.16 6.75 6.95 40
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Administrim dhe Politika Sociale 8.220333333 8.91 6.72 7.81 60
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Matematikë- Fizikë 8.36375 8.38 8.21 8.29 32
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Matematikë Informatikë 8.676666667 9.2 7.31 8.26 32
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Teknologji Informacioni 8.605 8.2 8.12 8.16 56
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Infermier i Përgjithshëm 8.1815 8.12 7.93 8.02 90
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Biologji-Kimi 8.088 8.41 7.78 8.1 49
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Mami 7.8145 7.99 7.93 7.96 40
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Financë- Kontabilitet 7.864 8.12 7.53 7.82 110
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Menaxhim 7.715 7.63 7.5 7.56 90
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi ne Marketing 7.819444444 7.63 8.01 7.82 80
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi ne Turizëm 7.354166667 8.12 6.29 7.2 80
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Gjuhë-Letërsi 7.854 8.33 7.11 7.72 50
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Histori - Gjeografi 8.035 8.16 7.64 7.9 50
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Arsimi fillor Klasa I- VI 6.268654545 8.12 7.53 7.82 53
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Arsim parashkollor 6.299054545 8.2 7.73 7.96 25
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Gjuhë Angleze 6.586545455 8.34 7.55 7.94 60
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Bujqësisë Agroushqim 6.501 6.67 6 6.33 48
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Bujqësisë Agrobiznes 6.171285714 6.47 5.83 6.15 50
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Shkenca Kompjuterike 920.7650727 8.11 8.1 8.11 100
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Sistemet e Informacionit 766.042 6.49 6.86 6.67 100
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Teknologji Informacioni 912.2795933 8.54 7.79 8.17 100
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Matematikë -Informatikë 845.1210667 6.54 7.63 7.09 100
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Informatikë -Anglisht 944.2132489 8.09 7.53 7.81 65
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Multimedia dhe Televizioni Dixhital 838.2328 7.82 7.89 7.85 65
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Administrim Biznesi 8725.740741 9.03 8.42 8.73 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim - Marketing 8641.511364 9.31 7.97 8.64 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Shkenca Ekonomike 7893.377778 6.93 6.23 6.58 85
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Financë -Kontabilitet 8873.444444 9.25 8.5 8.87 88
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Bankë Financë 8786.782609 9.32 8.25 8.79 88
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim Hotel Restorant 7952 8.24 7.66 7.95 60
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim Turizëm Kulturor 7765.246154 6.4 6.54 6.47 60
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim Turizëm Arkeologjik 6811.888889 6.88 6.75 6.81 60
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Gjuhë Angleze 857.96 8.16 8 8.08 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Mësuesi për Arsimin Fillor 859.51 8.6 8.56 8.58 60
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Mësuesi për Arsimin Parashkollor 810 8.4 6.82 7.61 45
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Gjuhë Letërsi -Anglisht 808.9072727 9.26 8.17 8.71 80
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Gjermanisht-Anglisht 836.85 8.59 7.29 7.94 40
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Infermieri e Pergjithshme 867.5727073 8.84 8.02 8.43 91
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Mami 817.8852273 8.62 6.55 7.58 46
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Fizioterapi 877.1130632 9.31 7.97 8.64 46
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Navigacion dhe Menaxhim Detar 7005.883721 7.27 6.74 7.01 46
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Specialist Elektrik (2- vjeçar) 6916.511628 6.79 7.04 6.92 44
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2- vjeçar) 6605.435897 7.2 6.01 6.61 44
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Asistencë Stomatologji(2- vjeçar) 750.5801135 8.02 6.78 7.4 45
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Menaxhim Ndërtimi (2- vjeçar) 6749.229167 6.57 6.93 6.75 44
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Menaxhim Transporti (2- vjeçar) 6902.209302 7.17 6.63 6.9 44
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Asistencë Ligjore (2- vjeçar) 7164.119048 7.42 6.91 7.16 35
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Asistencë Administrative (2- vjeçar) 6907.978723 7.27 6.55 6.91 35
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Teknologji Automobilash (2- vjeçar) 7107.034783 8.22 5.99 7.11 44
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Specialist Rrjetesh Kompjuterike (2-vjeçar) 7060.020833 7.49 6.63 7.06 35
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Informatikë Praktike (2- vjeçar) 6888.266667 5.91 7.87 6.89 35
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Drejtësi 7.891555556 8.39 7.39 7.89 170
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Shkenca Politike 837.37 9.12 7.68 8.4 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Administrim Publik 831.721413 8.2 8.18 8.19 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Politikë Ekonomike 747.9924348 8.22 5.99 7.11 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Marrëdhënie me Publikun 852.81 8.29 8.28 8.28 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Histori 788.38 7.86 7.6 7.73 70
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) Inxhinieri Informatike 13725.65075 9.97 9.49 9.73 100
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) Inxhinieri Elektronike 13722.38 9.93 9.61 9.77 100
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) Inxhinieri Telekomunikacioni 13721.575 9.98 9.47 9.72 100
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) 13084.93 9.55 9.09 9.32 70
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) Inxhinieri Elektrike (Energjitike) 13448.4 9.71 9.74 9.73 70
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Mekanike 12792.045 9.37 8.71 9.04 145
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Tekstile dhe Modë 12760.3 9.48 8.83 9.15 70
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Materiale 10924.48 8.85 6.58 7.72 55
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Ndërtimi 13642.35 9.95 9.44 9.69 100
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Hidroteknike 13410.18788 9.73 9.48 9.61 50
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Mjedisi 13452.8275 9.92 9.17 9.54 50
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Gjeodezi 13022.82 9.44 9.46 9.45 50
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) Arkitekturë (Arkitekt)  13655.55 9.98 9.37 9.67 105
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) Arkitekturë (Urbanist)  13525.155 9.89 9.34 9.62 55
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Shkencat e Tokës 10071.421 7.66 7.85 7.75 70
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Inxhinieri Gjeoinformatike 12194.7 9.02 8.65 8.84 70
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Inxhinieri Gjeoburimesh 11877.4145 9.12 8.06 8.59 100
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Inxhinieri Gjeomjedis 11981.6 8.67 8.68 8.68 60
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike (FIM dhe IF) Inxhinieri Fizike 13021.75 9.74 8.68 9.21 80
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike (FIM dhe IF) Inxhinieri Matematike 13393.45 9.88 8.98 9.43 80
UNIVERSITETI I SPORTEVE I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes Shkencat e Lëvizjes 51.5 6.83 7.76 7.3 150
UNIVERSITETI I SPORTEVE I TIRANËS Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit 50 5.86 6.65 6.26 144
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Muzikologji 92.3 9.52 7.68 8.6 3
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Kompozim 139.6 8.11 7.18 7.65 4
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Violinë 157.1 6.91 6.79 6.85 8
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Klarinetë 141.4 8.57 6.73 7.65 4
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Kanto 108.36 7.69 6.42 7.06 13
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Pedagogji Muzikore  92.52 7.06 5.78 6.42 15
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Arteve të Bukura Pikturë 130.58 7.7 5.45 6.58 66
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Arteve të Bukura Skulpturë 130.83 7.63 6.02 6.83 12
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Veterinare Mjekësi Veterinare 8.401 9.59 7.59 8.59 115
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Veterinare Menaxhim Veterinar 6.066 7.02 6.45 6.74 65
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Menaxhim Agrobiznesi 7.45305 8.52 7.29 7.91 120
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Ekonomi dhe Politikë Agrare 7.47 8.41 8.19 8.3 90
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Financë Kontabilitet 8.5679 9.3 8.66 8.98 120
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Ekonomiks i Aplikuar 8.14285 8.49 8.84 8.67 90
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Informatikë Biznesi 8.21675 9.28 8.42 8.85 90
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Menaxhim Turizmi rural 7.24185 9.36 7.57 8.47 90
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Mbrojtje Bimësh 6.291 7.24 6.74 6.99 120
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Hortikulturë 5.877 6.35 6.7 6.53 120
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Prodhim Bimor 5.832 6 6.96 6.48 120
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Zootkn dhe Biznes Blegtoral 5.436 6.67 5.41 6.04 120
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi 5.544 6.31 6.02 6.16 120
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit Teknologji Agroushqimore 7.39335 8.04 7.5 7.77 102
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit Vreshtari Enologji 5.5575 6.04 6.95 6.5 104
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Pyjore Mbarështim Pyjesh 6.453 6.95 7.4 7.17 65
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Pyjore Përpunim Druri 6.12 7.02 6.59 6.8 65
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Inxhinieri Mekanike 6.914111111 8.45 6.18 7.31 55
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Inxhinieri Navale 6.354181818 6.59 6.35 6.47 40
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Inxhinieri Elektrike 7.004833333 8.06 7.11 7.58 50
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Navigacion 6.570833333 7.15 5.76 6.45 50
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Biologji 7.841125 8.2 7.74 7.97 65
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Kimi 6.684583333 7.65 8.16 7.91 30
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Matematike 7.83325 8.2 7.67 7.94 37
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Informatike 7.728166667 8.56 6.8 7.68 60
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Teknologji Informacioni 7.579333333 8.12 6.51 7.31 60
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Shkenca Kompjuterike 7.721416667 7.84 8.19 8.02 60
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shendetit Publik Infermieri e pergjithshme 7.9 8.23 7.58 7.9 190
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shendetit Publik Infermieri Mami 7.67 8.82 6.52 7.67 90
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Gjuhe Shqipe dhe Letersi 7.82625 7.73 7.8 7.76 80
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Drejtesi 7.976333333 8.14 7.21 7.68 165
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Gjuhe angleze 7.919333333 8.7 7.51 8.11 90
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Gjuhe italiane 7.254 7.42 6.06 6.74 40
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Mesuesi per Arsimin Fillor 7.980666667 8.42 7.45 7.94 70
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Mesuesi per arsimin Parashkollor 7.533666667 7.84 7.91 7.88 60
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Pedagogji e specializuar 8.863833333 9.01 8.37 8.69 25
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Histori-Gjeografi 8.006 7.76 7.76 7.76 70
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Finance 7.658625 8.01 7.31 7.66 200
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Kontabilitet 7.484177143 7.25 7.59 7.42 100
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Administrim biznesi 7.959945833 8.2 7.83 8.02 140
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Marketing 8.063125 8.59 7.29 7.94 70
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Ekonomiks 7.918404762 8.09 7.98 8.04 125
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Menaxhim turizmi 7.7125 8.18 6.77 7.48 90
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë shqipe dhe Letërsi 79.06666667 7.93 8 7.96 90
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Histori - Gjeografi 78.375 7.51 6.89 7.2 80
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjeografi dhe Gjuhë Italiane 50.625 6.04 6.28 6.16 48
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë Angleze 82.41666667 7.85 8.15 8 105
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë Italiane 64.38333333 7.09 5.64 6.37 58
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gazetari 81.56666667 8.15 7.16 7.66 58
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gazetari dhe Gjuhë Angleze 77.43333333 8.09 6.85 7.47 58
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Biologji - Kimi 75.72776667 8.65 6.55 7.6 90
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Matematikë - Fizikë 62.3 6.91 6.97 6.94 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Teknologjitë e Informacionit 72.09166667 7.47 6.43 6.95 120
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Teknologji Laboratori(2 vjeçar) 62.525 6.74 7.03 6.88 60
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Matematikë Informatike 59.10833333 5.81 6.41 6.11 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Infermieri e Përgjithshme 81.6 8.39 8.41 8.4 185
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Infermieri - Mami 76.15 8.17 6.44 7.3 110
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Fizioterapi 82.15 8.76 6.9 7.83 90
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Logopedi 79.78333333 8.44 6.36 7.4 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Imazheri 82.65 9.19 6.09 7.64 90
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Teknik Laboratori 81.1 8.53 8.5 8.51 95
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Mësuesi për Arsimin Fillor 75.78333333 8.47 5.62 7.05 115
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Mësuesi për Arsimin Parashkollor 72.58333333 7.95 6.51 7.23 90
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Edukim Qytetar 75.07083333 7.81 7.13 7.47 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Punonjës Social 75 7.23 7.13 7.18 75
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Filozofi - Sociologji 64.275 8.77 7.09 7.93 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Psikologji 81.44166667 8.18 7.87 8.03 75
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Edukim Fizik dhe Sporte 5.857142857 7.78 5.21 6.5 80
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Administrim - Biznes 81.45 8.44 8.05 8.25 120
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Financë - Kontabilitet 83.68333333 8.81 7.08 7.94 120
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Ekonomia dhe e Drejta 74.38166667 7.36 7.96 7.66 120
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Informatikë Ekonomike 75.78333333 7.84 6.83 7.34 120
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Ekonomi Turizmi 74.45 7.69 6.77 7.23 80
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Administrim Biznesi dhe Inxhinieri 73.78333333 7.85 7.26 7.55 80
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Shkenca Juridike në Biznes 78.1 8.34 8.58 8.46 80
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Shkenca Juridike në Sektorin Publik 79.23333333 9 7.86 8.43 80
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Filozofi-Sociologji 7.961 8.11 7.28 7.7 50
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Psikologji Socilogji 874.4530435 8.72 7.92 8.32 60
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Ekspert ne Proceset e Formimit 789.3195552 8.18 6.09 7.14 55
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Agromjedis dhe Ekologji 6.714 7.74 7.18 7.46 130
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Agromekanizim 5.94 6.65 6.56 6.6 120
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) Inxhinieri Mekatronike 13495.13 9.69 9.6 9.64 70
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë gjermane 54.50166667 7.4 5.71 6.56 28
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Ekonomike 13449.81138 9.71 9.6 9.66 85
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË"   Fakulteti i Inxhinierise  Inxhinieri Softuerike 8.44 9.11 7.77 8.44 78
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË"  Fakulteti i Ekonomisë  Administrim Biznesi 8.25 8.73 7.76 8.25 20
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË"  Fakulteti i Ekonomisë  Administrim Biznesi dhe Teknologji Informacioni 9.06 9.69 8.43 9.06 20
KOLEGJI UNIVERISTAR "REALD"  Fakulteti i Shkencave Humane   Menaxhim 6.36 7.11 5.61 6.36 35
KOLEGJI UNIVERISTAR "REALD"  Fakulteti i Shkencave Mjekesore   Infermieri 6 5.9 6.09 6 54
KOLEGJI UNIVERISTAR "REALD"  Fakulteti i Shkencave Mjekesore   Fizioterapi 7.03 7.16 6.9 7.03 40
KOLEGJI UNIVERISTAR "REALD"  Fakulteti i Shkencave Mjekesore   Stomatologji 7.01 6.73 7.3 7.01 30
KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT  Fakulteti i Ekonomisë  Ekonomi me profil "Administrim Biznesi" 605 5.72 6.38 6.05 65
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Elektro-Mekanikë (2 vjeçar) 6.19 5.4 6.99 6.19 84
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Teknologji Automjetesh (2 vjeçar) 5.97 6.46 5.48 5.97 118
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Mekatronikë (2 vjeçar) 5.98 5.82 6.13 5.98 48
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi (2 vjeçar) 5.97 5.7 6.25 5.97 81
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Teknologji Ndërtimi (2 vjeçar) 6.04 5.67 6.42 6.04 29
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Gjeodezi (2 vjeçar) 5.97 6.03 5.91 5.97 33
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS  Departamenti i Teknologjisë së Informacionit  Teknologji Informacioni dhe Komunikimi (2 vjeçar) 5.97 5.51 6.43 5.97 116
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS  Departamenti i Teknologjisë së Informacionit  Elektronikë (2 vjeçar) 6.04 5.67 6.42 6.04 82
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS  Departamenti i Teknologjisë së Informacionit  Database dhe Web Design (2 vjeçar) 5.97 6.03 5.91 5.97 80
KOLEGJI UNIVERSITAR "Bedër" Fakulteti i Shkencave Humane Drejtësi 48.44 7.21 6.64 6.92 60
KOLEGJI UNIVERSITAR "Logos"  Fakulteti Ekonomik  Menaxhim Biznes 6.14 6.93 5.34 6.14 50
KOLEGJI UNIVERSITAR "Logos"  Fakulteti Ekonomik  Menaxhim Turizmi 6.53 6.39 6.67 6.53 30
KOLEGJI UNIVERSITAR LUARASI  Fakulteti Ekonomik  Administrim Biznes 65.5 6.59 6.51 6.55 100
KOLEGJI UNIVERSITAR LUARASI  Fakulteti i Drejtësisë  Drejtësi 73.6 8.17 6.54 7.36 160
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike  Drejtësi 77.6 7.92 7.6 7.76 40
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike  Shkenca Politike 74.2 7.91 6.93 7.42 27
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike  Psikologji 70.9 7.74 6.45 7.09 22
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike  Edukim Fizik e Sporte 27.12 6.14 7.41 6.78 145
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë  Financë-Kontabilitet 69.4 7.04 6.84 6.94 33
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë  Manaxhim Biznesi 77.8 7.59 7.96 7.78 27
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë  Informatikë e Aplikuar 72.9 8.38 6.21 7.29 22
UNIVERSITETI MARIN BARLETI  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë  Arkitekurë 32.88 8.91 7.53 8.22 20
SHKOLLA PRIVATE E ARSIMIT TË LARTË "PAVARËSIA"  Fakulteti i Ekonomise dhe Shkencave Shoqerore  Shkenca Politike 6.59 6.56 6.62 6.59 27
SHKOLLA PRIVATE E ARSIMIT TË LARTË "PAVARËSIA"  Fakulteti i Shkencave te Aplikuara  Arkitekturë 6.59 6.56 6.62 6.59 25
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  Administrim Biznesi 605 5.98 6.57 6.27 44
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  Informatikë Ekonomike 724 7.79 7.02 7.4 40
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA  Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara  Inxhinieri Kompjuteike 601.2 5.8 6.84 6.32 61
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË"  Fakulteti i Shkencave Ekonomike  Shkenca Ekonomike me profil Administrim Biznesi 6.92 6.9 6.93 6.92 150
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË"  Fakulteti i Shkencave Ekonomike  Shkenca Ekonomike me profil Financë Bankë dhe Kontabilitet 7.35 8.18 6.53 7.35 80
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË"  Fakulteti i Shkencave Ekonomike  Shkenca Ekonomike me profil Biznes dhe Ligj 7.65 8.15 7.15 7.65 20
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË"  Fakulteti i Shkencave Ekonomike  Informatikë Biznesi 7.2 6.64 7.75 7.2 60
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale, dhe Politike Shkenca Politike dhe Administrative me profil Shkenca Politike 7.57 8.69 6.44 7.57 26
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale, dhe Politike Shkenca Politike dhe Administrative me profil Administratë Publike  7.35 8.18 6.53 7.35 27
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci 7.85 8.8 6.9 7.85 41
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Juridik 7.08 7.76 6.4 7.08 130
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale, dhe Politike Studime Psikosociale 7.4 8.32 6.48 7.4 25
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU)  ADMINISTRIM BIZNESI  Administrim-Biznesi me profil Menaxhim 62.9 8.14 7.58 7.86 25
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU)  ADMINISTRIM BIZNESI  Administrim-Biznesi me profil Marketing 54.3 6.1 6.55 6.32 25
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU)  ADMINISTRIM BIZNESI  Administrim-Biznesi me profil  Kontabilitet-Financë 81.25 9.1 8.41 8.75 25
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU)  E DREJTE BIZNESI  E Drejta e Biznesit 30.3 8.85 7.18 8.02 35
UNIVERSITETI ALDENT  Fakulteti i Shkencave Dentare  Teknika Laboratorike Dentare 7942.266667 8.39 8.04 8.21 70
UNIVERSITETI ALDENT  Fakulteti i Shkencave Dentare  Stomatologji 9205.833333 9.35 7.65 8.5 100
UNIVERSITETI ALDENT  Fakulteti i Shkencave Mjekësore  Fizioterapi 6837.5 6.3 7.25 6.77 155
UNIVERSITETI ALDENT  Fakulteti i Shkencave Mjekësore  Teknikë Laboratori Mjekësor 8056.5 8.32 7.43 7.88 75
UNIVERSITETI ALDENT  Fakulteti i Shkencave Mjekësore  Farmaci 8736.316667 8.73 8.59 8.66 80
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit  Financë - Bankë 0 8.54 8.63 8.59 200
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit  Menaxhim Biznesi 0 8.82 7.76 8.29 175
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit  Informatikë Ekonomike me profil Financë dhe Bankë 0 9.46 8.17 8.82 125
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit  Informatikë Ekonomike me profil Menaxhim Biznesi 0 9.45 7.17 8.31 100
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit  Komunikim Dizajn 0 8.34 8.61 8.48 35
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit  Komunikim - Marrëdhënie Publike 0 7.61 7.98 7.79 75
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit  Shkenca Politike 0 8.33 7.76 8.04 70
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit  Marrëdhënie Ndërkombëtare 0 8.78 8.88 8.83 50
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit  Psikologji 0 8.39 6.79 7.59 70
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS  Fakulteti Juridik  Jurist i Përgjithshëm 0 8.04 7.14 7.59 175
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË"  Fakulteti i Mjekësisë  Mjekësi 53 9.87 9.12 9.5 70
UNIVERSITETI POLIS  Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn  Arkitekturë dhe Dizain Urban 48.399 9.63 9.34 9.49 80
UNIVERSITETI POLIS  Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn  Art dhe Dizajn 46.206 9.23 8.9 9.06 80
UNIVERSITETI POLIS  Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn  Inxhinieri Ndërtimi 42.534 8.76 7.91 8.34 40
UNIVERSITETI POLIS  Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban  Planifikim dhe Menaxhim Urban 38.913 7.16 8.09 7.63 50
UNIVERSITETI POLIS Fakulteti per Kerkim dhe Zhvillim Efiçencë Energjitike ( 2 vjeçar) 30.09 5.38 6.42 5.9 80
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave Mjekësore  Fizioterapi 6.402666667 6 7.76 6.88 165
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave Mjekësore  Farmaci 7.633625 8.19 7.82 8 100
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave Mjekësore  Stomatologji 8.688 8.76 8.43 8.59 100
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Menaxhim Biznesi 6.171666667 6.63 6.27 6.45 125
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Teknologji Informacioni 7.379833333 7.33 7.21 7.27 25
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Inxhinieri Kompjuterike 7.583375 8.01 7.13 7.57 25
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Inxhinieri Elektronike 7.352666667 8.17 6.01 7.09 32
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Inxhinieri Mekatronike 6.056 6.2 5.96 6.08 25
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Inxhinieri Elektrike 6.54925 8.11 7.07 7.59 25
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Dizajn 7.365666667 9.35 7.57 8.46 30
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Arkitekturë 7.747 8.1 7.03 7.56 20
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Arkitekturë 9.69 9.8 9.58 9.69 54
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Inxhinieri Ndërtimi 9.59 9.69 9.49 9.59 36
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Inxhinieri Kompjuterike 9.71 9.87 9.56 9.71 83
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Inxhinieri Elektronike dhe Komunikimi Dixhital 9.59 9.69 9.49 9.59 73
UNIVERSITETI EPOKA  Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative  Ekonomiks 9.69 9.89 9.48 9.69 36
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 9.11 9.24 8.97 9.11 36
UNIVERSITETI EPOKA  Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative  Financë - Bankë 9.3 9.77 8.83 9.3 114
UNIVERSITETI EPOKA  Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative  Administrim Biznesi 9.03 9.09 8.98 9.03 56
UNIVERSITETI EPOKA  Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative  Financë - Bankë (shqip) 8.43 9.02 7.85 8.43 58
UNIVERSITETI EPOKA  Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative  Marketing Ndërkombëtar dhe Menaxhim Logjistik 9.29 9.54 9.04 9.29 46
UNIVERSITETI EPOKA  Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative  Informatikë Ekonomike 9.33 9.35 9.31 9.33 114
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Informatikës Shkenca Kompjuterike 49 9.83 9.46 9.65 49
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale  Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 17 9.72 8.85 9.28 17
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale  Psikologji 6 7.54 8.15 7.85 6
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale  Drejtësi 15 9.26 7.89 8.58 15
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  Administrim Biznesi 30 8.91 7.53 8.22 30
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 9 9.63 9.25 9.44 9
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  Administrim Biznesi me profil "Financë" 33 8.92 8.23 8.57 33
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 7 8.25 7.68 7.96 7
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 7 8.1 7.06 7.58 7
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 8 7.92 8.11 8.02 8
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË"   Fakulteti i Inxhinierise  Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni 8.69 9.27 8.11 8.69 54
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË"  Fakulteti i Ekonomisë  Financë dhe Kontabilitet 6.89 7.37 6.41 6.89 50
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA  Fakulteti i Ekonomisë  Financë 608 7.03 5.03 6.03 28
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA  Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara  Arkitekture 621 8.49 7.97 8.23 22
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Shëndet Publik 141184.4 9.85 9.53 9.69 20
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) Arkitekturë Interier dhe Dizajn 13510.26 9.95 9.28 9.61 30
  • Shpërndaj njoftimin: