Këndi i Maturantëve
Të dashur maturantë, regjistrimet e Raundit të Dytë janë mbyllur. Për regjistrimet e Raundit të Tretë, ju duhet të aplikoni pranë fakulteteve sipas udhezimit te Ministrise se Arsimit Sportit dhe Rinise